ul.Tomickiego 16, 61-116 Poznań   / oednpoznan@gmail.com    /

Tel. 61 872 09 05 ; 502 624 093

W  zakładce AKTUALNOŚCI   znajdziecie Państwo :

  • Kursy  kwalifikacyjne :

Dla oświatowej kadry kierowniczej,

Wczesne nauczanie języka angielskiego,

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego,

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

  • Studia podyplomowe – aktualna oferta  r.akad. 2019/2020

  • Dnia  27 września 2019 r. o godz. 17:00  rozpoczynamy w Poznaniu studia podyplomowe w zakresie ” Nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ” (Jęz.angielski)

  • Dnia  28 września 2019 r.  rozpoczynamy w Krotoszynie studia podyplomowe w zakresie  “Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ” 

  •  Tematy kursów doskonalących dla nauczycieli na m-c wrzesień/grudzień 2019 r. – na bieżąco aktualizowane

  • Wycieczki edukacyjne pod hasłem : ” WSPÓŁPRACUJĄC POTRAFIMY WIĘCEJ “
  • Kurs doskonalący dla Rad Pedagogicznych  związany z uchwałą Senatu RP  – Rok 2019 Rokiem Matematyki

Zapraszamy także do naszej OFERTY  WYCIECZEK SZKOLNYCH  1,2,3,4 – dniowych  dla uczniów i przedszkolaków – jesień 2019 r. 

W zakładce  AKTUALNOŚCI  przykładowe 1-dniowe wycieczki dla przedszkolaków  i uczniów  .