Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Daniel Pawlak

Daniel-Pawlak

– Ochrona przeciwpożarowa szkół i placówek oświatowych

– Bezpieczeństwo i higiena pracy

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Danuta Rutkowska – Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Jadwiga Losy – Problemy zwiazane z dzieckiem chorym przewlekle -padaczka, ADHD, mózgowe porażenie dziecięce, astma, cukrzyca, zaburzenia emocjonalne

– Postępowanie w zaostrzeniu istniejącej choroby,odległe następstwa choroby itd.
– Zagadnienia dotyczące zdrowego stylu

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Tomasz Losy