Studia podyplomowe w Poznaniu i Krotoszynie w roku akademickim 2019/2020

/ Sierpień 1, 2018

lp. Kierunek Liczba semestrów Czesne

(za semestr)

Promocja*
1. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika) 2 1500,- 1200,-
2. Terapia pedagogiczna z diagnozą 3 1000,- 600,-
3. Socjoterapia i resocjalizacja 3 1200,- 900,-
4. Przygotowanie pedagogiczne 3 900,- 600,-
5. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 1000,- 600,-
6. Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem 3 1100,- 700,-
7. Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu 2 1200,- 900,-
8. Dietetyka 2 1500,- 1200,-
9. Integracja sensoryczna 2 1500,- 1200,-
10. Coaching sportowy z modułem psychologii sportu

(Studia dedykowane nauczycielom,  instruktorom sportu, menadżerom klubów, trenerom personalnym, fizjoterapeutom)

2 1600,- 1200,-
11. Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ( angielski , niemiecki ) 3 1000,- 600,-

UWAGA
Potencjalni studenci powyższych kierunków w Poznaniu i Krotoszynie proszeni są przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej o kontakt z Ośrodkiem Edukacyjnym dla Nauczycieli w Poznaniu w celu sprawdzenia dostępności danego kierunku w Poznaniu , Krotoszynie lub w innych miastach w Wielkopolsce .
Informacje tel. 618720905 ; 502624093; e-mail: oednpoznan@gmail.com.

ZASADY PŁATNOŚCI:
W dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 78 2030 0074 5385 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentów).
Płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 25.10.2019 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane słuchaczowi po rozpoczęciu kierunku.

DOKUMENTY:
Należy złożyć osobiście w uczelni do dnia 27.09.2019 r., jednocześnie zalogować się on-line poprzez stronę internetową Uczelni EUH-E.
Przesłać dokumenty na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E.
Dokumenty można złożyć  także w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 27.09.2019 r. (adresy i telefony kontaktowe podane na stronie internetowej), jednocześnie zalogować się on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E.
Dodatkowe opłaty :
Wpisowe – 120 zł
Opłata za wydanie świadectwa – 30 zł .Opłata archiwizacyjna – 50 zł
Po zakończeniu naboru i ogłoszeniu terminu rozpoczęcia będziecie Państwo podlegali zasadom rekrutacji EUH-E w Elblągu, o czym Państwa poinformujemy .
Planowany termin rozpoczęcia – październik 2019 r.
Zakończenie studiów podyplomowych koniec sierpnia 2020 r.
Harmonogram zajęć studiów podyplomowych układany jest według zasady:
cyklicznie – dwa zjazdy w piątki i soboty następujące bezpośrednio po sobie, natomiast kolejny piątek i sobota wolna. Nie pracujemy w niedziele, święta, ferie, długie weekendy.
Na niektórych kierunkach zajęcia w pierwszym tygodniu wakacji letnich i w dwóch dniach w ostatnim tygodniu sierpnia .

KARTA ZGŁOSZENIA na stronie www.oedn.pl