STUDIA PODYPLOMOWE w Poznaniu i Krotoszynie r.akad. 2019/2020

/ Czerwiec 21, 2019

Lp.Kierunek studiówLiczba
sem.
CzesnePromocja
1Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością
intelektualną
( Oligofrenopedagogika)
31000,-800,-
2Pedagogika korekcyjna (Terapia
pedagogiczna)
31000700
3Przygotowanie pedagogiczne3900600
4Doradztwo zawodowe z elementami
coachingu
31000700
5Edukacja i terapia osób z zaburzen. ze
spektrum autyzmu
31100700
6Organizacja i zarządzanie oświata
z elementami coachingu
21200900
7Psychodietetyka215001200
8Coaching sportowy z modułem
psychologii sportu
216001200
9Nauczanie języka obcego w edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej
(jęz.angielski)
31000700
10Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnościa słuchowa
(surdopedagogika)
31000800
11Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością wzrokowa
(tylfopedagogika)
31000800

* Promocja dotyczy tylko opłat za I semestr

UWAGA
Potencjalni studenci powyższych kierunków w Poznaniu i Krotoszynie proszeni są przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej o kontakt z Ośrodkiem Edukacyjnym dla Nauczycieli w Poznaniu w celu sprawdzenia dostępności danego kierunku w Poznaniu , Krotoszynie lub w innych miastach w Wielkopolsce .
Informacje tel. 618720905 ; 502624093; e-mail: oednpoznan@gmail.com.

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 78 2030 0074 5385 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 25.10.2019 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane po rozpoczęciu kierunku.

DOKUMENTY:

  • należy złożyć osobiście w uczelni do dnia 27.09.2019 r., jednocześnie zalogować się on-linepoprzez stronę internetową Uczelni EUH-E.
  • przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E.
  • można złożyć w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 27.09.2019 r. (adresy i telefony kontaktowe podane na stronie Internetowej), jednocześnie zalogować się on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E.

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH także w linku “Studia podyplomowe”
 Dnia  27 września 2019 r. o godz. 17:00  rozpoczęliśmy  studia podyplomowe w zakresie ” Nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ” (Jęz.angielski)

  • Dnia  28 września 2019 r.  rozpoczynamy w Krotoszynie studia podyplomowe w zakresie  “ Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem “