KURS KWALIFIKACYJNY z zakresu wczesnego nauczania języka obcego

/ Lipiec 23, 2019

Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej: 

  • legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane/nauczanie przedszkolne lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania zintegrowanego
  • uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie podstawowym  oraz planujących dalsze doskonalenie własnych kompetencji językowych i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu  i  I etapie edukacyjnym.

Cel:
przygotowanie pedagogiczno- metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

PROGRAM

Kurs realizowany na podstawie ramowego programu MEN w wymiarze  240 godzin   ( w tym 30 godzin praca własna i 60 godzin praktyk).

Program kursu obejmuje :

– doskonalenie języka i elementy fonetyki

– metody i techniki nauczania oraz planowanie i analizę lekcji

Ramowy program kursu :

– metodyka nauczania   –  70  godz.  dydaktycznych

– doskonalenie  języka   –    80 godz.  dydaktycznych

– praktyki    –  60 godz. dydaktycznych

– praca własna  –  30 godz. dydaktycznych

Łącznie 240  godz. dydaktycznych

KOSZT  –  1700,-zł

TERMIN  ROZPOCZĘCIA :   marzec 2020 r.