KURS KWALIFIKACYJNY-Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego (Angielski)

/ Grudzień 23, 2019

ADRESACI

Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego  przeznaczony jest dla osób legitymujących się dyplomem  ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku, zakładu kształcenia nauczycieli (studium nauczycielskie, kolegium  nauczycielskie) oraz odpowiednio jednym  ze świadectw potwierdzających znajomość  języka  angielskiego w stopniu  co najmniej zaawansowanym , zgodnie z treścią Rozporządzenia MENiS z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego  zakładu kształcenia nauczycieli.

CEL

Celem kursu jest przygotowanie pedagogiczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego  w  szkole.

TREŚCI

Program kursu:

  • blok psychologiczno-pedagogiczny
  • metodyka nauczania języka angielskiego
  • gramatyka pedagogiczna
  • wiadomości o krajach z obszaru języka angielskiego
  • Kurs realizowany na podstawie ramowego programu MEN w wymiarze 280 godzin.

TERMIN  –  marzec 2020 r.

KOSZT –  1700,- zł