MATEMATYKA – Kursy doskonalące dla nauczycieli lub rad pedagogicznych

/ Styczeń 9, 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli zaprasza  nauczycieli lub Rady Pedagogiczne  na kursy doskonalące   w zakresie matematyki : 

  • Podniesienie jakości i efektywności nauczania matematyki w szkole 
  • Warsztat pracy nauczyciela matematyki
  • Analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki (podnoszenie jakości pracy szkoły)
  • Dziecięca matematyka w przedszkolu wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Elementy programowania w edukacji informatycznej – gry i zabawy
  • Nauczanie czynnościowe w edukacji matematycznej
  • Przedszkolak koduje ”  – wprowadzenie podstaw programowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Szkolenia odbywają się  w Poznaniu  lub  placówkach oświatowych  województwa wielkopolskiego.

Kurs trwa 3 godziny i 45 minut .

Koszt  kursu dla odbiorców indywidualnych  – 90,-zł/os.

Koszt kursu dla Rady Pedagogicznej  – negocjowany.

Terminy do uzgodnienia.

Terminy kursów dla  klientów indywidualnych w linku “Aktualności “