KURSY DOSKONALĄCE – luty – czerwiec 2020 r. (pozostałe tematy w przygotowaniu)

/ Styczeń 13, 2020

Kursy doskonalące realizujemy w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka )

Rozpoczęcie kursów  – godz. 16:30 , zakończenie –  godz. 20:15

Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych . 

Koszt 90,-zł/os. ( w przypadku realizacji kursów u Państwa w placówce, przy zamówieniu zbiorowym – cena negocjowana ) .

Zgłoszenie na kurs prosimy przesyłać drogą elektroniczną , karta zgłoszenia na stronie www.oedn.pl

TEMATY :

17.02.2020 r. – Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej

17.02.2020 r. – Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

17.02.2020 r. – Aby dzieci  rosły , były zdrowe , mądre i szczęśliwe – spotkanie z lekarzem pediatrą

21.02.2020 r. – Innowacje pedagogiczne  w szkole

24.02.2020 r. – Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci – ćwiczenia i zabawy (kl. I – III

24.02.2020 r. – Kreatywne zajęcia plastyczne w przedszkolu

24.02.2020 r. – Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia ucznia

27.02.2020 r. – Zrób to sam – warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego

27.02.2020 r. – Co warto wiedzieć w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  naszych  dzieci – warsztaty kompetencji wychowawczych – spotkanie z lekarzem pediatrą ,neurologiem i ratownikiem

28.02.2020 r. – Rozmowy  motywacyjne z uczniem

02.03.2020 r. – Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci przedszkolnych – ćwiczenia i zabawy

03.03.2020 r. – Rozwój seksualny dziecka. Norma i nie-norma

04.03.2020 r. – Kierownik  wycieczek  szkolnych  –  o czym nie wolno nam zapominać w czasie wycieczki  ?

05.03.2020 r. –  Praca nauczyciela w przedszkolu z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – diagnoza, oczekiwania, szansa na sukces

06.03.2020 r. – Profilaktyka zagrożeń  i zachowań ryzykownych

09.03.2020 r. – Magia przyrody w zabawach edukacyjnych przedszkolaków

09.03.2020 r. – Kreatywny  nauczyciel  to kreatywny uczeń

09.03.2020 r. – Uczeń-rodzic-nauczyciel – dobra współpraca drogą do sukcesu

10.03.2020 r. – Dziecięca matematyka w przedszkolu  wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – warsztaty

16.03.2020 r. – Baśniowe zabawy teatralne w przedszkolu

16.03.2020 r. – Emocje a agresja w zachowaniu dzieci – jak sobie z nimi radzić (kl. I – III) 

16.03.2020 r. – Hejt i mowa nienawiści wśród dzieci i młodzieży – praktyczne sposoby przeciwstawiania tym zjawiskom

17.03.2020 r. – Budowa relacji  społecznych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – warsztaty

19.03.2020 r. – Warsztaty plastyczne: Wiosenne wariacje! – kolorowe warsztaty wiosenno – wielkanocne!

23.03.2020 r. – Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka – część I 

24.03.2020 r. – Programowanie w przedszkolu – zabawy logiczne

24.03.2020 r. – Współpraca nauczycieli z rodzicami . Praktyczne przykłady postępowania w przypadku roszczeniowego , rozzłoszczonego rodzica . Jak walczyć ze stresem w takich sytuacjach i jakie metody przyjąć w trakcie rozmowy

26.03.2020 r. – Nauczyciel wspomagający w integracyjnym oddziale przedszkolnym

27.03.2020 r. – Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela

30.03.2020 r. – Kreatywne warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków –warsztat nauczyciela 

30.03.2020 r. – Ćwiczenia i zabawy kinezjologiczne w pracy z małym dzieckiem

31.03.2020 r. – Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batii  Strauss

02.04.2020 r. – Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – deficyt uwagi w uczeniu się ; diagnoza i terapia w wieku przedszkolnym

03.04.2020 r. – Jak zmienić złe nawyki  uczniów

16.04.2020 r. – Organizacja pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  w przedszkolu w świetle nowego rozporządzenia

17.04.2020 r. – Jak rozmawiać  konstruktywnie z rodzicem prezentującym postawy : bierną i roszczeniową

20.04.2020 r. – Mediacje i strategie rozwiązywania  konfliktów  – część I

20.04.2020 r. – Kreatywna grafomotoryka , czyli zabawy w rysowanie przedszkolaków

20.04.2020 r. – Rola zabaw i zabawek  w rozwoju  małego dziecka 

21.04.2020 r. – Kolorowe kubeczki – zabawy z kodowaniem

21.04.2020 r. – Dziecko nieporadne i zbyt spokojne? Dziecko gwałtowne? A może to zaburzenia integracji sensorycznej (SI) ? Co może zrobić nauczyciel w przedszkolu

24.04.2020 r. – Warsztaty plastyczne: Mała manufaktura kosmetyków i mydełek – pachnące warsztaty!

27.04.2020 r. – Mediacje i strategie rozwiązywania  konfliktów  – część II

28.04.2020 r. – Storyline – aktywna metoda w przedszkolu

04.05.2020 r. – Matematyka w przedszkolu – jak sobie  radzić aby było twórczo i  interesująco ?

04.05.2020 r. – Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka – część II

05.05.2020 r. – Trening umiejętności  asertywnych – część I

05.05.2020 r. – Koncepcja Carla Orffa w pracy z małym dzieckiem

7 maja 2020 r. – Awans nauczyciela kontraktowego – jak sobie radzić z procedurami 

07.05.2020 r. – Umiejętności społeczne nauczyciela a integracja grupy przedszkolnej

07.05.2020 r. – Bezpieczne zarządzanie swoją aktywnością w świecie wirtualnym

08.05.2020 r. Radzenie sobie z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem uczniów

11.05.2020 r. – Zaburzenia nastroju – depresja u uczniów – możliwości szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym 

11.05.2020 r. – Techniki manipulacji w relacjach szkolnych

13 maja 2020 r. – Czy egzamin na stopień nauczyciela mianowanego musi być traumatycznym przeżyciem?

14 maja 2020 r. – Nauczyciel dyplomowany – jak przygotować się do spotkania z komisją “teczka” i rozmowa kwalifikacyjna, aspekty prawne

14.05.2020 r. – Współpraca nauczycieli wokół problemów rozwojowych dzieci przedszkolnych

15.05.2020 r. – Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska

19.05.2020 r. – Metoda projektu w edukacji przedszkolnej

22.05.2020 r. – Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami

22.05.2020 r. – Poznajemy wszystkimi zmysłami – wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w wychowywaniu przedszkolnym

25.05.2020 r. –  Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki).

26.05.2020 r. – Trening umiejętności  asertywnych – część II

28.05.2020 r. – Nauczyciel wspomagający pracę dziecka z  autyzmem, Zespołem Aspergera, i  niepełnosprawnością sprzężoną w przedszkolu