Category Archives: Aktualności

KURSY DOSKONALĄCE wrzesień – grudzień 2019 r.

/ Sierpień 24, 2019

Kursy doskonalące realizujemy w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka ) Rozpoczęcie kursów  – godz. 16:30 , zakończenie –  godz. 20:15 Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych .  Koszt 80,-zł/os. ( w przypadku realizacji kursów u Państwa w placówce, przy zamówieniu zbiorowym – cena negocjowana ) . Zgłoszenie na kurs prosimy przesyłać drogą elektroniczną , karta zgłoszenia na stronie www.oedn.pl

Read More

STUDIA PODYPLOMOWE w Poznaniu i Krotoszynie r.akad. 2019/2020 (zapisy do 25.09.2019 r. )

/ Sierpień 24, 2019

Lp. Kierunek studiów Liczbasem. Czesne Promocja 1 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( Oligofrenopedagogika) 3 1000,- 800,- 2 Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) 3 1000 700 3 Przygotowanie pedagogiczne 3 900 600 4 Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 1000 700 5 Edukacja i terapia osób z zaburzen. zespektrum autyzmu 3 1100 700 6 Organizacja i zarządzanie oświataz elementami

Read More

KURS KWALIFIKACYJNY-Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego (Angielski)

/ Lipiec 23, 2019

ADRESACI Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego  przeznaczony jest dla osób legitymujących się dyplomem  ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku, zakładu kształcenia nauczycieli (studium nauczycielskie, kolegium  nauczycielskie) oraz odpowiednio jednym  ze świadectw potwierdzających znajomość  języka  angielskiego w stopniu  co najmniej zaawansowanym , zgodnie z treścią Rozporządzenia MENiS z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Read More

KURS KWALIFIKACYJNY dla oświatowej kadry kierowniczej

/ Lipiec 23, 2019

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Cel przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki Program Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą został opracowany na podstawie: – Ramowego Planu i Programu  Kursu Kwalifikacyjnego  z  zakresu  Zarządzania Oświatą  zatwierdzonego przez MEN  dnia 10.11.2015 r. na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia MEN  z dnia 19 listopada w sprawie

Read More

KURS KWALIFIKACYJNY z zakresu wczesnego nauczania języka obcego

/ Lipiec 23, 2019

Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej:  legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane/nauczanie przedszkolne lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania zintegrowanego uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie podstawowym  oraz planujących dalsze doskonalenie własnych kompetencji językowych i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu 

Read More

WYCIECZKI 1-DNIOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW – propozycje na jesień 2019

/ Lipiec 22, 2019

W WIEJSKIM OGRODZIE I ZAGRODZIE Pobyt w Centrum Turystyki i Edukacji  „ Kawka”  koło    Kórnika W programie : –  przyozdabianie drewnianego  kogutka na podstawce, którego dzieci zabierają do domu. – lekcja w dawnej szkole- pisanie lipowym patykiem, – pokaz  żywego inwentarza  -króliki, świnki, kury, kaczki, – prezentacja dawnych narzędzi  gospodarskich i domowych, – zabawy na świeżym powietrzu . Koszt  dla grupy 40-45 osobowej – 30,-zł/os.   

Read More

KURS KWALIFIKACYJNY – Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

/ Lipiec 22, 2019

ADRESACI Osoby pragnące uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do praktycznej nauki zawodu. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie,  w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia CEL – przygotowanie nauczyciela (instruktora) praktycznej nauki zawodu  do planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej Ramowy  program  kursu : Podstawy wiedzy

Read More

Rok 2019 Rokiem Matematyki – uchwała Senatu RP / Kurs doskonalący dla Rad Pedagogicznych

/ Styczeń 10, 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół , Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. Jego ideą jest między innymi  docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw . Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli zaprasza  nauczycieli ( Rady Pedagogiczne ) na kurs doskonalący  o temacie:  Podniesienie jakości i efektywności nauczania matematyki w szkole . Szkolenia odbywają się  w Poznaniu . Kurs trwa 3 godziny i

Read More

Studia podyplomowe w Poznaniu i Krotoszynie w roku akademickim 2019/2020

/ Sierpień 1, 2018

lp. Kierunek Liczba semestrów Czesne (za semestr) Promocja* 1. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika) 2 1500,- 1200,- 2. Terapia pedagogiczna z diagnozą 3 1000,- 600,- 3. Socjoterapia i resocjalizacja 3 1200,- 900,- 4. Przygotowanie pedagogiczne 3 900,- 600,- 5. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 1000,- 600,- 6. Diagnoza, edukacja i terapia

Read More