Category Archives: Aktualności

KURS KWALIFIKACYJNY dla oświatowej kadry kierowniczej

/ Lipiec 23, 2019

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Cel przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki Program Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą został opracowany na podstawie: – Ramowego Planu i Programu  Kursu Kwalifikacyjnego  z  zakresu  Zarządzania Oświatą  zatwierdzonego przez MEN  dnia 10.11.2015 r. na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia MEN  z dnia 19 listopada w sprawie

Read More

KURS KWALIFIKACYJNY z zakresu wczesnego nauczania języka obcego

/ Lipiec 23, 2019

Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej:  legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane/nauczanie przedszkolne lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania zintegrowanego uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie podstawowym  oraz planujących dalsze doskonalenie własnych kompetencji językowych i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu 

Read More

KURS KWALIFIKACYJNY – Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

/ Lipiec 22, 2019

ADRESACI Osoby pragnące uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do praktycznej nauki zawodu. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie,  w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia CEL – przygotowanie nauczyciela (instruktora) praktycznej nauki zawodu  do planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej Ramowy  program  kursu : Podstawy wiedzy

Read More

STUDIA PODYPLOMOWE w Poznaniu i Krotoszynie r.akad. 2019/2020

/ Czerwiec 21, 2019

Lp. Kierunek studiów Liczbasem. Czesne Promocja 1 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( Oligofrenopedagogika) 3 1000,- 800,- 2 Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) 3 1000 700 3 Przygotowanie pedagogiczne 3 900 600 4 Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 1000 700 5 Edukacja i terapia osób z zaburzen. zespektrum autyzmu 3 1100 700 6 Organizacja i zarządzanie oświataz elementami

Read More

Studia podyplomowe w Poznaniu i Krotoszynie w roku akademickim 2019/2020

/ Sierpień 1, 2018

lp. Kierunek Liczba semestrów Czesne (za semestr) Promocja* 1. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika) 2 1500,- 1200,- 2. Terapia pedagogiczna z diagnozą 3 1000,- 600,- 3. Socjoterapia i resocjalizacja 3 1200,- 900,- 4. Przygotowanie pedagogiczne 3 900,- 600,- 5. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 1000,- 600,- 6. Diagnoza, edukacja i terapia

Read More

/ Marzec 7, 2018

   

ROZPOCZĘTE STUDIA PODYPLOMOWE W POZNANIU

/ Wrzesień 27, 2017

W  październiku 2017 r.  rozpoczęliśmy w Poznaniu studia podyplomowe na   kierunku : -Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (wcześniej Oligofrenopedagogika) –   2 semestry, koszt 3200,-zł  ( płatność w ratach ). Zapraszamy  absolwentów kursów kwalifikacyjnych    ” Oligofrenopedagogika”  na studia podyplomowe  uzupełniające kwalifikacje  na kierunku ” Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” Koszt całkowity  studiów uzupełniających  – 1200,-zł . W dnia 13

Read More

ROZPOCZĘTE STUDIA PODYPLOMOWE W KROTOSZYNIE

/ Wrzesień 25, 2017

W czerwcu 2017 r.  rozpoczęliśmy  w Krotoszynie  studia podyplomowe na kierunku : Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem  – 3 semestry Zajęcia  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Krotoszynie . W dniu 27 października 2017 r.  rozpoczęliśmy  studia podyplomowe w Krotoszynie  na  kierunku : -Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (wcześniej Oligofrenopedagogika) – 2 semestry DNIA 26

Read More

SPEKTAKL TEATRALNY Z INTERAKCJĄ ” ŻABI KONCERT “

/ Marzec 21, 2017

SPEKTAKL  TEATRALNY  – ” Żabi koncert ” oraz  pobyt w Centrum Edukacji “Kawka” Spektakl  w  reżyserii – Renaty Biegały. Interakcja z widownia – Brygida Blachowska Miejsce     CENTRUM  EDUKACJI ” KAWKA” . Termin :   Marzec  – czerwiec 2018 r. Czas trwania przedstawienia z interakcją ( około  60 minut ). Sztuka i interakcja  BAWI i UCZY – ponadto , promuje  wartości uniwersalne

Read More