Studia podyplomowe 2019/2020

 

Studia Podyplomowe  realizowane są we współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno – Ekonomiczną.

Zajęcia odbywają się w  Szkole Podstawowej Nr 85  w Poznaniu  lub  w  ZSP Nr 2 w Krotoszynie.

WYKAZ  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH  NA LATA  2019/2020  TAKŻE  W  ” AKTUALNOŚCIACH “

Poniżej  wykaz kierunków i  PROMOCYJNY cennik na lata 2019/2020 

Promocja dotyczy tylko opłat za I semestr

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2019/2020

Lp.                                    Kierunek Liczba semestrów Czesne
(za semestr)
Promocja*
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika)
3 1000,- 800,-
2. Pedagogika korekcyjna ( terapia pedagogiczna) 3 1000,- 700,-
3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
słuchową (Surdopedagogika)

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
wzrokową (Tyflopedagogika)

3 1000,- 800,-
4. Przygotowanie pedagogiczne 3 900,- 600,-
5. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 1000,- 700,-
6. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1100,- 700,-
7. Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu 2 1200,- 900,-
8. Psychodietetyka 2 1500,- 1200,-
9. Integracja sensoryczna 2 1400,- 1200,-
10. Coaching sportowy z modułem psychologii sportu
(Studia dedykowane nauczycielom,  instruktorom sportu, menadżerom klubów, trenerom personalnym, fizjoterapeutom)
2 1600,- 1200,-
11. Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ( angielski ) 3 1000,- 700,-

UWAGA
Potencjalni studenci powyższych kierunków w Poznaniu i Krotoszynie proszeni są przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej o kontakt z Ośrodkiem Edukacyjnym dla Nauczycieli w Poznaniu w celu sprawdzenia dostępności danego kierunku w Poznaniu , Krotoszynie lub w innych miastach w Wielkopolsce .
Informacje tel. 618720905 ; 502624093; e-mail: oednpoznan@gmail.com.

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 78 2030 0074 5385 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać do dnia 25.10.2019 r. na indywidualne konto słuchacza, wydane słuchaczowi  po rozpoczęciu kierunku.

 DOKUMENTY:

  • należy złożyć osobiście w uczelni do dnia 27.09.2019 r., jednocześnie zalogować się on-line poprzez stronę internetową Uczelni EUH-E
  • przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E
  •  można złożyć w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 27.09.2019 r. (adresy i telefony kontaktowe podane na stronie internetowej), jednocześnie zalogować się on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E.

Dodatkowe opłaty :

Wpisowe – 120 zł 

Opłata za wydanie świadectwa – 30 zł  .Opłata archiwizacyjna – 50 zł

Po zakończeniu naboru i ogłoszeniu terminu rozpoczęcia będziecie Państwo podlegali zasadom rekrutacji EUH-E w Elblągu, o czym Państwa poinformujemy .

Planowany termin rozpoczęcia –  październik 2019 r. 

Dnia  27 września 2019 r. o godz. 17:00  rozpoczynamy  studia podyplomowe w zakresie ” Nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ” (Jęz.angielski) Poznań

  • Dnia  28 września 2019 r.  rozpoczynamy w Krotoszynie studia podyplomowe w zakresie  “Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ” 

Zakończenie studiów podyplomowych koniec sierpnia 2020 r. 

Harmonogram zajęć studiów podyplomowych układany jest według zasady:

cyklicznie – dwa zjazdy w piątki i soboty następujące bezpośrednio po sobie, natomiast kolejny piątek i sobota wolna. Nie pracujemy w niedziele, święta, ferie, długie weekendy.

Na niektórych kierunkach zajęcia w pierwszym tygodniu wakacji letnich  i w  dwóch dniach w ostatnim tygodniu sierpnia .

 UWAGA

Potencjalni studenci powyższych kierunków w Poznaniu i Krotoszynie proszeni są przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej o kontakt z Ośrodkiem Edukacyjnym dla Nauczycieli w Poznaniu w celu sprawdzenia dostępności danego kierunku w Poznaniu , Krotoszynie lub w innych miastach w Wielkopolsce .

Informacje tel. / zgłoszenia – 618720905 ;  502624093;  oednpoznan@gmail.com.

KARTA ZGŁOSZENIA  na stronie www.oedn.pl