Teatr adaptacyjno-terapeutyczny

SPEKTAKL TEATRALNY  –  Zróbmy teatr – czyli sztuka teatralna w procesie wychowawczym ; problem wykluczenia i agresji  – dla uczniów szkół podstawowych klas  I – VIII
Zapraszamy nauczycieli  do udziału w tym nowym pedagogicznym doświadczeniu  w  formie warsztatów szkoleniowych dokumentowanych zaświadczeniem .

Sztuka i interakcja  promuje  wartości uniwersalne z uwzględnieniem wieku uczestników spektaklu.

W  trakcie interakcji z widownią nauczyciele mają możliwość  spojrzenia na swoich wychowanków z innej , często nieznanej perspektywy .

Reasumując,  proponujemy wartościowe  oraz  interesujące przedstawienie z  interakcją , pobudzające  kreatywność uczniów.  Poza tym ,  ciekawe  doświadczenie  dla nauczycieli oraz opiekunów grup  dające możliwość kontynuacji tematycznej oraz wykorzystania w pracy wychowawczej .

Repertuar :

BIAŁY WRÓBELEK

Uwzględnia  między innymi problem wykluczenia  i  egoizmu , przemocy i agresji  oraz bezpieczeństwa .

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI

Uwzględnia  między innymi problem wykluczenia  i  obojętności ,  znaczenie  marzeń   oraz          wartość prezentów  i współpracy.

ŻABI KONCERT

Uwzględnia  między  innymi  ochronę środowiska , altruizm , uznanie i szacunek  dla adwersarza , brak zgody na agresję.

Reżyseria : Renata Biegała 

Miejsca realizacji :

1.Centrum Turystyki i Edukacji ”  KAWKA  “

2. W placówce u osoby zamawiającej spektakl ( cena negocjowana )
 
Czas trwania : od 45 do 60 minut / jedna grupa 20-25 osób
 

Oferta jest skierowana dla grupy  40-50 -osobowej . 

Grupa  biorąca udział w spektaklu  liczy 20-25 osób .

Pozostali uczestnicy wycieczki  ( 20 – 25 os. ) biorą udział w innych zajęciach realizowanych przez Centrum Turystyki i Edukacji ” KAWKA ”  .

Koszt imprezy zależy od  miejsca realizacji   a także  uzależniony  jest od realizowanego dodatkowego  programu  dla uczniów .