Site Loader

Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Cel

przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki

Program

Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą został opracowany na podstawie:

– Ramowego Planu i Programu  Kursu Kwalifikacyjnego  z  zakresu  Zarządzania Oświatą  zatwierdzonego przez MEN  dnia 10.11.2015 r. na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia MEN  z dnia 19 listopada w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późniejszymi  zmianami ).

Kurs obejmuje  210 godzin

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • Zarządzanie zespołami ludzkimi
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  • Zadania praktyczne  w wyżej wymienionymi obszarami tematycznymi

Nabór trwa.