Site Loader

KURSY DOSKONALĄCE  DLA  NAUCZYCIELI SZKÓŁ

TEMATY :

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aby dzieci  rosły , były zdrowe , mądre i szczęśliwe – spotkanie z lekarzem pediatrą

Innowacje pedagogiczne  w szkole

Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci – ćwiczenia i zabawy (kl. I – III)

Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ucznia

Co warto wiedzieć w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  naszych  dzieci – warsztaty kompetencji wychowawczych – spotkanie z lekarzem pediatrą, neurologiem i ratownikiem.

Rozmowy  motywacyjne z uczniem

Kierownik  wycieczek  szkolnych – zagadnienia prawne i metodyczne

Profilaktyka zagrożeń  i zachowań ryzykownych

Kreatywny  nauczyciel  to kreatywny uczeń

Emocje a agresja w zachowaniu dzieci – jak sobie z nimi radzić (kl. I – III)

Hejt i mowa nienawiści wśród dzieci i młodzi – praktyczne sposoby przeciwstawiania tym zjawiskom

Współpraca nauczycieli z rodzicami . Praktyczne przykłady postępowania w przypadku roszczeniowego , rozzłoszczonego rodzica . Jak walczyć ze stresem w takich sytuacjach i jakie metody przyjąć w trakcie rozmowy.

Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela

Jak zmienić złe nawyki  uczniów

Jak rozmawiać  konstruktywnie z rodzicem prezentującym postawy: bierną i roszczeniową

Mediacje i strategie rozwiązywania  konfliktów  – część I i II

– Autyzm – wczesna diagnoza i terapia

Trening umiejętności  asertywnych – część I i II

Bezpieczne zarządzanie swoją aktywnością w świecie wirtualnym

Radzenie sobie z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem uczniów

Zaburzenia nastroju – depresja u uczniów – możliwości szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Techniki manipulacji w relacjach szkolnych

Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska

Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami

Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki)