Site Loader

Kursy doskonalące dla rad pedagogicznych

Kurs trwa 3 godziny . Koszt – cena negocjowana  .

KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

TEMATY :

Aby dzieci  rosły , były zdrowe , mądre i szczęśliwe – spotkanie z lekarzem pediatrą

Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ucznia

Zrób to sam – warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego

Co warto wiedzieć w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  naszych  dzieci – warsztaty kompetencji wychowawczych – spotkanie z lekarzem pediatrą ,neurologiem i ratownikiem

-Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci przedszkolnych – ćwiczenia i zabawy

Rozwój seksualny dziecka. Norma i nie-norma

Kierownik  wycieczek  szkolnych  – zagadnienia prawne i metodyczne

–  Praca nauczyciela w przedszkolu z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – diagnoza, oczekiwania, szansa na sukces

Uczeń-rodzic-nauczyciel – dobra współpraca drogą do sukcesu

Dziecięca matematyka w przedszkolu  wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – warsztaty

Budowa relacji  społecznych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – warsztaty

Warsztaty plastyczne: jesienne wariacje!

Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka – część I i II

Programowanie w przedszkolu

Ćwiczenia i zabawy kinezjologiczne w pracy z małym dzieckiem

Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batii  Strauss

– Praca z dzieckiem ze specyficznymi zaburzenia ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem planów aktywności na terenie przedszkola

Nauczyciel wspomagający w integracyjnym oddziale przedszkolnym

Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – deficyt uwagi w uczeniu się ; diagnoza i terapia w wieku przedszkolnym

Organizacja pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  w przedszkolu w świetle nowego rozporządzenia

Rola zabaw i zabawek  w rozwoju  małego dziecka 

Kolorowe kubeczki – zabawy z kodowaniem

Dziecko nieporadne i zbyt spokojne? Dziecko gwałtowne? A może to zaburzenia integracji sensorycznej (SI) ? Co może zrobić nauczyciel w przedszkolu

Warsztaty plastyczne: Mała manufaktura kosmetyków i mydełek – pachnące warsztaty!

Storyline – aktywna metoda w przedszkolu

Matematyka w przedszkolu

Trening umiejętności  asertywnych – część I i II

Koncepcja Carla Orffa w pracy z małym dzieckiem

Bezpieczne zarządzanie swoją aktywnością w świecie wirtualnym

Umiejętności społeczne nauczyciela a integracja grupy przedszkolnej

Współpraca nauczycieli wokół problemów rozwojowych dzieci przedszkolnych

Metoda projektu w edukacji przedszkolnej

Poznajemy wszystkimi zmysłami – wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w wychowywaniu przedszkolnym

Nauczyciel wspomagający pracę dziecka z  autyzmem, Zespołem Aspergera, i  niepełnosprawnością sprzężoną w przedszkolu

KURSY DOSKONALĄCE  DLA  NAUCZYCIELI SZKÓŁ

TEMATY :

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aby dzieci  rosły , były zdrowe , mądre i szczęśliwe – spotkanie z lekarzem pediatrą

Innowacje pedagogiczne  w szkole

Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci – ćwiczenia i zabawy (kl. I – III

Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ucznia

Zrób to sam – warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego

Co warto wiedzieć w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  naszych  dzieci – warsztaty kompetencji wychowawczych – spotkanie z lekarzem pediatrą, neurologiem i ratownikiem.

Rozmowy  motywacyjne z uczniem

Kierownik  wycieczek  szkolnych – zagadnienia prawne i metodyczne

Profilaktyka zagrożeń  i zachowań ryzykownych

Kreatywny  nauczyciel  to kreatywny uczeń

Emocje a agresja w zachowaniu dzieci – jak sobie z nimi radzić (kl. I – III)

Hejt i mowa nienawiści wśród dzieci i młodzi – praktyczne sposoby przeciwstawiania tym zjawiskom

Warsztaty plastyczne: Jesienne wariacje !

Współpraca nauczycieli z rodzicami . Praktyczne przykłady postępowania w przypadku roszczeniowego , rozzłoszczonego rodzica . Jak walczyć ze stresem w takich sytuacjach i jakie metody przyjąć w trakcie rozmowy.

Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela

Jak zmienić złe nawyki  uczniów

Jak rozmawiać  konstruktywnie z rodzicem prezentującym postawy: bierną i roszczeniową

Mediacje i strategie rozwiązywania  konfliktów  – część I i II

– Autyzm – wczesna diagnoza i terapia

Trening umiejętności  asertywnych – część I i II

Bezpieczne zarządzanie swoją aktywnością w świecie wirtualnym

Radzenie sobie z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem uczniów

Zaburzenia nastroju – depresja u uczniów – możliwości szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Techniki manipulacji w relacjach szkolnych

Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska

Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami

–  Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki)