Site Loader

TERMINY SZKOLEŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  – Panika – co  robić, kiedy uczeń ma atak paniki i jak go wspierać po ataku.

– Koncentracja uwagi – jak ją wspierać i rozwijać 

– Współpraca z rodzicami w czasach kryzysu.

– Apatia i prokrastynacja – techniki zaangażowania. 

  – Techniki relaksacji i wyciszenia – wspomaganie odporności na

stres.

– Neurodydaktyka – nauczanie z wykorzystaniem wiedzy o  funkcjonowaniu  mózgu.

– Rewalidacja – ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze.

. – Krytyczne myślenie w odbiorze treści z mediów społecznościowych.

  – Współpraca, integracja, przeciwdziałanie agresji w szkole ! Czy to jest możliwe ? Prezentacja programu wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy w   szkole.

POZOSTAŁE   TEMATY  SZKOLEŃ :

– Hejt i mowa nienawiści wśród dzieci i młodzi – praktyczne sposoby przeciwstawiania

– Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z  uczniem niepełnosprawnym
– Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci – ćwiczenia i zabawy (kl. I – III)
– Praca z uczniem z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm) w szkole/placówce oświatowej

– Reagowanie na przejawy agresji   dzieci  i  młodzieży

– Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– Kurs umiejętności – KONCENTRACJA UWAGI

 – Rozmowy motywacyjne z uczniami. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

– Zarządzanie emocjami – jak zaprzyjaźnić  się  ze swoimi emocjami, aby nas wspierał

Arkusz kalkulacyjny EXCEL w pracy dyrektora szkoły 

Czas trwania kursu / warsztatów – 3 godziny 45 minut 

Miejsce szkolenia : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka ).

W przypadku realizacji kursów online :

Czas trwania kursu  – 1 godzina  30 minut 

Zgłoszenia na kursy prosimy przesyłać  drogą elektroniczną ( formularz zgłoszenia ) na stronie www.oedn.pl  lub na nasz adres  oednpoznan@gmail.com

Realizujemy również  szkoleniowe rady pedagogiczne .  Wszystkie kursy  realizowane u Państwa w placówce przy zamówieniu zbiorowym  podlegają negocjacji cenowej   .