Site Loader

KURSY DOSKONALĄCE  DLA  NAUCZYCIELI  PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

1.Rodzice i nauczyciele przedszkolaków – współodpowiedzialność za rozwój i wychowanie dziecka:  

– cele wychowawcze realizowane w placówkach przedszkolnych          

– prawa i obowiązki rodziców w świetle Kodeksu Rodzinnego 

– umiejętności społeczne sprzyjające satysfakcjonującej współpracy nauczycieli przedszkola z rodzicami swoich podopiecznych.

TERMIN  REALIZACJI  –  część I – 3 października 2022 r. część II – 17 października 2022 r. 

Zgłoszenia do dnia   25.09.2022 r. 

2.Dziecko w wieku przedszkolnym – normy rozwojowe, cechy indywidualne, dysfunkcje w różnych obszarach rozwojowych :               

– czynniki decydujące o rozwoju psychomotorycznym dziecka                         

– znaczenie dobrej obserwacji dla postawienia wstępnej diagnozy  

– harmonijny rozwój dziecka.                          

– nieharmonijny rozwój dziecka: znaczenie właściwej stymulacji rozwoju             

– zaburzenia psychomotorycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – diagnoza i terapia. 

TERMIN REALIZACJI –  część I – 8 listopada 2022 r. , część II  – 22 listopada 2022 r.  . Zgłoszenia do dnia  25.10.2022 r. 

Każde szkolenie – po 5 godzin lekcyjnych.         

Forma : wykładowo – warsztatowa.

Czas trwania kursu / warsztatów –2 x 3 godziny 45 minut .

Rozpoczęcie zajęć –  godz. 17:00 .

Koszt  dla odbiorców indywidualnych – 2 x 100 zł brutto / os.

Miejsce szkolenia dla odbiorców indywidualnych : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka ). 

Ponadto  zapraszamy na warsztaty :

29.09 2022 r. – Dziecięca matematyka w przedszkolu  wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – warsztaty   

20.10. 2022 r. – Metoda storyline w przedszkolu

03.11.2022 r.  –  Kodowanie i programowanie w przedszkolu

17.11.2022 r.  –  Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss   

12.10.2022     –  Edukacja polisensoryczna w nauczaniu  z zakresie zagadnień:  zaburzenia percepcji bodźców sensorycznych, integracji sensorycznej, stymulacja sensoryczna oraz wspomagające zabawy sensoryczne

19.10.2022 r. –  Praca z dzieckiem ze specyficznymi zaburzenia ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem planów aktywności na terenie przedszkola 

16.11.2022 r. – Autyzm – wczesna diagnoza i terapia  

Każde szkolenie – 5 godzin lekcyjnych.         

Forma : wykładowo – warsztatowa.

Czas trwania kursu / warsztatów – 3 godziny 45 minut .

Rozpoczęcie zajęć –  godz. 17:00 .

Koszt  dla odbiorców indywidualnych – 100 zł brutto / os.

Miejsce szkolenia dla odbiorców indywidualnych : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka ). 

Polecamy również szkolenie online dla pracowników przedszkoli w zakresie:

Pierwszej pomocy przedmedycznej 

orazKurs dla dyrektorów szkół w zakresie zarządzania zespołem.

Celem kursu jest przyjrzenie się pracownikowi w zespole , spojrzenie na zespół jako system w ciągłej zmianie  oraz podejście do kryzysu jako siły napędowej zmiany . Szczegóły programowe prześlemy osobom zainteresowanym .

Termin szkolenia i cena do uzgodnienia. 

POZOSTAŁE  KURSY DOSKONALĄCE  DLA  NAUCZYCIELI  PRZEDSZKOLI :

– KAMISHIBAI – papierowy teatr do nauki i zabawy

– Kierownik  wycieczek  szkolnych/przedszkolnych

– Praca z lękiem

– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli pracującymi z dziećmi uchodźców

– Współpraca z rodzicami 

– Zarządzanie emocjami – jak zaprzyjaźnić  się  ze swoimi emocjami aby nas wspierały

Czas trwania kursu / warsztatów dla odbiorców indywidualnych stacjonarnych – 3 godziny 45 minut 

Rozpoczęcie zajęć –  godz. 17:00 .

Miejsce szkolenia : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka ).

Koszt : 100 zł brutto / os.  .   Grupa – 15 – 20 os.

KURSY DOSKONALĄCE  DLA  NAUCZYCIELI  SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu

Akredytacja WKO – nr 110.2.18.2019 z dnia 31 maja 2019 r. 

Zaprasza na :

Kurs dla dyrektorów szkół w zakresie zarządzania zespołem.

Celem kursu jest przyjrzenie się pracownikowi w zespole , spojrzenie na zespół jako system w ciągłej zmianie  oraz podejście do kryzysu jako siły napędowej zmiany .

Moduł I :

Jak  wykorzystać potencjał pracownika nawet tego trudnego? Jak zauważyć w nim potencjał?

Zespół, to ludzie z ich przekonaniami, postawami, doświadczeniami, celami. Nie każda osoba potrafi pełniąc rolę pracownika oddzielić ją od swoich innych ról i doświadczeń. W zasadzie, w każdym zespole natrafimy na tzw. trudnego pracownika – może być to indywidualista, który nie będzie się dzielił albo dusza towarzystwa, która dużą część czasu poświęca na omówienie swoich prywatnych spraw i dodatkowo odciąga innych od zadań a może,typ manipulatora, intryganta?

1.       Rozpoznawanie różnych typów osób i ich potencjału

2.       Dopasowywanie zdań do profilu pracownika

3.       Neutralizowanie też trudnych pracowników

Czas trwania – 1,5 godzin online

Koszt –  100,-  zł / os.

Termin 26 września 2022 r. , godzina 18:00 

 Moduł II :

Co zrobić, aby zespół współpracował nad realizacją wspólnego celu? Jak przeprowadzać zespół przez zmianę? Po czym poznać, że zespół jest w określonych  fazach i jaką strategię zarządzania wtedy przyjąć?

Nie istnieje idealny sposób zarządzania zespołem. W różnych momentach „życia zespołu” sprawdzają się różne style zarządzania. Dobry przywódca potrafi dopasować styl do sytuacji, potrafi zdefiniować potrzeby i zarządzać zmianą.

1.       Definiowanie własnego stylu zarządzania i rozumienie konsekwencji dla zespołu

2.       Rozpoznawanie czynników spowalniających rozwój zespołu (postaw, zachowań, przekonań, potrzeb) i sposoby neutralizacji

3.       Zespół jako system i konsekwencje z tego płynące.

Czas trwania – 1,5 godzin  online

Koszt –  100,-  zł / os.

Termin 3 października 2022 r. , godzina 18:00 

Moduł III  :

Jak zarządzać kryzysem  a nie ulegać emocjom?  Jak przeprowadzić zespół przez kryzys wzmacniając go a nie osłabiając? Jak wykorzystać potencjał kryzysu?

Rozwój zawsze jest powiązany z kryzysem. Rozwój jest wyjściem poza sferę własnego komfortu. W zespole tempo i drogi rozwoju grupy się różnią i są zarzewiem konfliktów. Konflikt/ kryzys umiejętnie rozwiązany daje siłę i energię do zmiany.

 1. Kryzys jako jeden z etapów rozwoju zespołu, ujawnianie i  definiowanie kryzysu
 2. Postawa lidera w kryzysie
 3. Refleksja w kryzysie

Czas trwania – 1,5 godzin online

Koszt –  100,-  zł / os.

Termin 17 października 2022 r. , godzina 18:00 

Ponadto,

ZAPRASZAMY na SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE  w trybie stacjonarnym z zachowaniem obostrzeń z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19  w placówce u zamawiającego  lub  ONLINE  !

Czas spotkania online – 1 godzina + pytania do eksperta 

Koszt – ( dla odbiorców indywidualnych ) 65,-  zł / os.

Koszt szkoleniowej Rady Pedagogicznej – negocjowany

Termin realizacji – do uzgodnienia 

Zakres tematyczny :

1. Panika – co  robić, kiedy uczeń ma atak paniki i jak go wspierać po ataku.

 2. Koncentracja uwagi – jak ją wspierać i rozwijać 

 3. Współpraca z rodzicami w czasach kryzysu.

 4. Apatia i prokrastynacja – techniki zaangażowania. 

 5. Techniki relaksacji i wyciszenia – wspomaganie odporności na stres.

 6. Neurodydaktyka – nauczanie z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.

 7. Rewalidacja – ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze.

 8. Krytyczne myślenie w odbiorze treści z mediów społecznościowych. 

 9. Higiena pracy w dobie pracy online.

10. Jak zarządzać stresem w dobie zagrożenia pandemią?

11. Jak prowadzić zajęcia w dobie online unikając kłopotów organizacyjnych? 12. Jak zorganizować pracę w czasie nauczania online?

13. Jak motywować w czasie zajęć online?

Proponujemy także tematy:

*  Współpraca, integracja, przeciwdziałanie agresji w szkole ! Czy to jest możliwe ?

Prezentacja programu wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy w szkole.

*  Emocje i agresja w zachowaniu dzieci . Jak sobie z nimi radzić ? ( kl. I – III )     

*  Edukacja polisensoryczna w nauczaniu  w zakresie zagadnień:  zaburzenia percepcji bodźców sensorycznych, integracji sensorycznej, stymulacji sensorycznej oraz wspomagające zabawy sensoryczne    

*  Kondycja psychiczna w dobie  zagrożenia epidemiologicznego

*  Narzędzia i metody budujące motywację wśród uczniów  oraz nauczycieli podczas pracy zdalnej 

*  Praca wychowawcza z młodzieżą przeżywającą trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki) 

*  Jak motywować uczniów w kształceniu online

*  MS Teams, poznaj tajniki nauczania online

*  Jak ograniczyć stres w pracy online

*  Pierwsza pomoc przedmedyczna 

 • Hejt i mowa nienawiści wśród dzieci i młodzieży – praktyczne sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym
 • Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci – ćwiczenia i zabawy (kl. I – III)
 • Praca z uczniem z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm) w szkole/placówce oświatowej
 • Reagowanie na przejawy agresji   dzieci  i  młodzieży
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rozmowy motywacyjne z uczniami. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.
 • Zarządzanie emocjami – jak zaprzyjaźnić  się  ze swoimi emocjami, aby nas wspierały
 • Kondycja psychiczna  dzieci i młodzieży  po  nauce zdalnej
 • Praca wychowawcza z młodzieżą przeżywającą trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki)
 • Praca z lękiem
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli pracującymi z dziećmi uchodźców
 • Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole , diagnoza i terapia
 • Jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne w dobie pandemii
 • Współpraca z rodzicami  

Kurs / warsztat – stacjonarny :

Czas trwania  -3 godziny 45 minut      Rozpoczęcie zajęć –  godz. 17:00 .    Koszt : 100,- zł brutto / os.

Miejsce szkolenia :  Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka ).

W przypadku realizacji kursów online :

Czas trwania kursu  – 1 godzina  30 minut 

Rozpoczęcie zajęć –  godz. 18:00 .

Koszt : 65,- zł brutto / os.

Propozycje dla uczniów :

1. Jak się zmotywować do nauki ?

2. Jak nauczyć się zarządzać czasem, by wszystko ogarnąć?

3. Jak zlikwidować stres?

Czas  spotkania  –   1 godzina

Koszt spotkania :     negocjowany

Termin realizacji – do uzgodnienia

Zgłoszenia na kursy prosimy przesyłać  drogą elektroniczną ( formularz zgłoszenia ) na stronie www.oedn.pl  lub na nasz adres  oednpoznan@gmail.com

Polecamy również  kursy e-learningowe :

* MS Teams, poznaj tajniki nauczania online
* Zarządzanie emocjami – jak zaprzyjaźnić  się  ze swoimi emocjami, aby nas wspierały
* Kurs umiejętności – koncentracja uwagi  

Czas udostępnienia kursu – 14 dni.

Koszt dla odbiorców indywidualnych 100,- zł / os.

Zgłoszenia : e- mail:  oednpoznan@gmail.com 

Kursy doskonalące dla rad pedagogicznych możemy realizować online oraz stacjonarnie !