Site Loader

Celem kursu jest przyjrzenie się pracownikowi w zespole , spojrzenie na zespół jako system w ciągłej zmianie  oraz podejście do kryzysu jako siły napędowej zmiany.

Moduł I:

Ja wykorzystać potencjał pracownika nawet tego trudnego? Jak zauważyć w nim potencjał?

Zespół, to ludzie z ich przekonaniami, postawami, doświadczeniami, celami. Nie każda osoba potrafi pełniąc rolę pracownika oddzielić ją od swoich innych ról i doświadczeń. W zasadzie, w każdym zespole natrafimy na tzw. trudnego pracownika – może być to indywidualista, który nie będzie się dzielił albo dusza towarzystwa, która dużą część czasu poświęca na omówienie swoich prywatnych spraw i dodatkowo odciąga innych od zadań a może, typ manipulatora, intryganta?

  1. Rozpoznawanie różnych typów osób i ich potencjału
  2. Dopasowywanie zdań do profilu pracownika
  3. Neutralizowanie też trudnych pracowników

Czas trwania – 1,5 godzin online

Koszt – 120 zł/os.

Moduł II:

Co zrobić, aby zespół współpracował nad realizacją wspólnego celu? Jak przeprowadzać zespół przez zmianę? Po czym poznać, że zespół jest w określonych  fazach i jaką strategię zarządzania wtedy przyjąć?

Nie istnieje idealny sposób zarządzania zespołem. W różnych momentach “życia zespołu” sprawdzają się różne style zarządzania. Dobry przywódca potrafi dopasować styl do sytuacji, potrafi zdefiniować potrzeby i zarządzać zmianą.

  1. Definiowanie własnego stylu zarządzania i rozumienie konsekwencji dla zespołu
  2. Rozpoznawanie czynników spowalniających rozwój zespołu (postaw, zachowań, przekonań, potrzeb) i sposoby neutralizacji
  3. Zespół jako system i konsekwencje z tego płynące.

Czas trwania – 1,5 godzin  online

Koszt – 120 zł/os.

Moduł III :

Jak zarządzać kryzysem, a nie ulegać emocjom? Jak przeprowadzić zespół przez kryzys wzmacniając go, a nie osłabiając? Jak wykorzystać potencjał kryzysu?

Rozwój zawsze jest powiązany z kryzysem. Rozwój jest wyjściem poza sferę własnego komfortu. W zespole tempo i drogi rozwoju grupy się różnią i są zarzewiem konfliktów. Konflikt/ kryzys umiejętnie rozwiązany daje siłę i energię do zmiany.

  1. Kryzys jako jeden z etapów rozwoju zespołu, ujawnianie i definiowanie kryzysu
  2. Postawa lidera w kryzysie
  3. Refleksja w kryzysie.

Czas trwania – 1,5 godzin online

Koszt – 120 zł/os.