Site Loader

Kurs jest adresowany do:

 • osób, które chcą nabyć uprawnienia nauczyciela praktycznej nauki zawodu
 • osób, które chcą przyjąć uczniów do swojego zakładu pracy

kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych osobom zatrudnionym dotychczas w innych działach gospodarki i podjęcie przez nich pracy w szkołach, warsztatach szkolnych

Jakie warunki musi spełniać uczestnik, aby rozpocząć kurs?

Osoba chcąca wziąć udział w kursie powinna posiadać:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub
 • świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać .

Co daje ukończenie tego Kursu?

 • Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego,
 • Uzyskanie kwalifikacji do przyjmowania uczniów w zakładach pracy (np. w zakładzie fryzjerskim ).

Podstawa prawna, na podstawie której zorganizowany jest kurs pedagogiczny

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1045) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1577) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 391) w sprawie praktycznej nauki zawodu;  (+Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. 9 Dz.U. 2019 poz. 644 zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu)
 • Czas trwania kursu dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin.
 • Minimalna grupa uczestników – 20 osób.
 • Kurs prowadzony jest on-line lub stacjonarnie .

Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeżeli masz pytania związane z organizacją szkolenia, skontaktuj się z nami:

 • dzwoń na telefon  +48 502 624 093
 • możesz także skorzystać z  formularza zgłoszeniowego lub e-maila : oednpoznan@gmail.com