Site Loader

Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu

ADRESACI

Osoby pragnące uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do praktycznej nauki zawodu. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie,  w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia

CEL

– przygotowanie nauczyciela (instruktora) praktycznej nauki zawodu  do planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej

Ramowy  program  kursu :

  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
  • Metodyka nauczania – godz. 90 godz.

Kurs realizowany na podstawie  programu MEN w wymiarze 150 godzin dydaktycznych.

TERMIN:

  • Nabór  trwa.
  • Liczba godzin – 150