Grupy eksperckie

Eksperci Ośrodka Edukacyjnego dla Nauczycieli realizują kursy doskonalące dla Rad Pedagogicznych oraz odbiorców indywidualnych , tematycznie wynikające z potrzeb placówek i priorytetów MEN.

Ponadto

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli zaprasza Państwa do udziału w programie wspomagania przedszkoli , szkół i placówek oświatowych . Proponujemy wspomaganie szkół poprzez spotkania z naszymi ekspertami w celu rozwiązania konkretnego problemu w Państwa placówce.

Wspomaganie poprzez grupy eksperckie ma zapewnić maksymalne dopasowania oferty do Państwa potrzeb i będzie przebiegało następująco:

Nasz zespół ekspercki składa się ze specjalistów z zakresu metodyki, wychowania, pisania programów nauczania, opracowywania innowacji, rozwiązywania problemów wychowawczych, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawa oświatowego oraz rodzinnego i nieletnich, pozyskiwania środków z EFS.

Szczegóły dotyczące współpracy w proponowanej przez nas nowej formule pracy w grupach eksperckich znajdziecie Państwo na naszej stronie www.oedn.pl

Zapraszamy do współpracy .

Nasi eksperci