Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli (OEdN) jest niepubliczną akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na terenie województwa Wielkopolskiego. Organizujemy między innymi kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące, szkolenia, konferencje, kursy językowe, edukacyjne wycieczki dla przedszkolaków i uczniów.

OŚRODEK EDUKACYJNY dla NAUCZYCIELI ( OEdN ) zarejestrowany w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w  2000 r.  Zezwolenie WKO Nr 008/2000.

Od 4 maja 2010 r.  OEdN jest wpisany do ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.                                                                                              

Zaświadczenie Nr DE.II.2.1.4330-4/10 o wpisie do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli wystawia uczestnikom kursów zaświadczenia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6.06.2019 r. , poz. 1045 ) oraz faktury.


Nasz adres:

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli
Edukacyjny Ośrodek Zawodowy
Biuro Usług Edukacyjnych

os. Kosmonautów 107
61-624 Poznań
Tel. 502 624 093