Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli (OEdN) jest niepubliczną akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na terenie województwa Wielkopolskiego. Organizujemy między innymi studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące, szkolenia, konferencje, kursy językowe, edukacyjne wycieczki dla przedszkolaków i uczniów.

OŚRODEK EDUKACYJNY dla NAUCZYCIELI ( OEdN ) zarejestrowany w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w  2000 r.  Zezwolenie WKO Nr 008/2000.

Od 4 maja 2010 r.  OEdN jest wpisany do ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.                                                                                              

Zaświadczenie Nr DE.II.2.1.4330-4/10 o wpisie do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli wystawia uczestnikom kursów zaświadczenia  zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z dnia 6.06.2019 r. , poz. 1045 ) oraz faktury.  Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wystawia Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu.
EDUKACYJNY  OŚRODEK ZAWODOWY  ( EOZ ) – Zaświadczenie Nr 16/2012 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia 31.08.2012 r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania.  EOZ  jest placówką kształcenia ustawicznego. Realizuje kursy kwalifikacyjne zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia pisemne na organizowane przez nas szkolenia , kursy kwalifikacyjne, wycieczki edukacyjne, konferencje prosimy przesyłać drogą internetową (link na stronie www.oedn.pl – karta zgłoszenia ).
Informacja telefoniczna  502 624 093 

Konto bankowe  dla  OEdN  oraz EOZ  w Poznaniu :

Santander Bank  Nr  62 1090 1450 0000 0001 1991 2285
BIURO USŁUG EDUKACYJNYCH ( BUE )  założone w 1996r posiada zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie turystyki :

Nr  zezwolenia 012.  Zezwolenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – 012 z, nr ewidencyjny 01304 ( czasowo zawieszone).

BUE  świadczy  usługi   w zakresie  organizacji  imprez  edukacyjnych,  turystycznych  w  kraju  i  zagranicą.

Ponadto, wspomaga działania OEdN w zakresie realizacji programów edukacyjnych dla nauczycieli  i  uczniów.


Nasz adres:

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli
Edukacyjny Ośrodek Zawodowy
Biuro Usług Edukacyjnych

os. Kosmonautów 107
61-624 Poznań
Tel. 502 624 093