Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu zaprasza nauczycieli na kursy doskonalące w 2016 r. :

Miejsce szkolenia : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu, ul.Tomickiego 16

(rejon ronda Śródka ).

Kursy doskonalące odbywają się   w następujących terminach  :

 

 - dnia  1 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi – czy niedostateczny poziom umiejętności wychowawczych ?  ”                                                                                                                   Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  2 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Edukacja polisensoryczna w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym”                    Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  8 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 4 godz.dydakt.) – „*** SUPERWIZJA dla nauczycieli przedszkoli”                                                                                                         Koszt – 100,-zł / os.                                                                                                                                    

- dnia  9 lutego   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – „Organizacja pracy rady pedagogicznej oraz statutowych organów szkoły”                                            Koszt – 80,-zł / os.                                                                                                                                      

 - dnia  11 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Terapia muzyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym”                                Koszt – 80,-zł / os.                                                                                                                                       

- dnia  15 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 4 godz.dydakt.) – „*** SUPERWIZJA –dla nauczycieli szkół podstawowych I etap edukacyjny”                                           Koszt – 100,-zł / os.

- dnia  15 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w przedszkolnej grupie specjalnej czy integracyjnej”                                                                                                                 Koszt – 80,-zł / os.                                                                                                                                       

- dnia  16 lutego   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – „Otwarte spotkanie metodyczne dla nauczycieli  kl.I-III szkoły podstawowej – korelacja matematyki z innymi zagadnieniami  ”                                                         Koszt – 80,-zł / os.  

- dnia  16 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – deficyt uwagi w uczeniu się ; diagnoza i terapia w wieku przedszkolnym”                                    Koszt – 80,-zł / os.

 - dnia  17 lutego  2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – ” Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagający rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym ”
Koszt – 80,-zł / os.
                                                                                                                                   

- dnia  18 lutego   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – „ Ocenianie kształtujące”                                                                                                                         Koszt – 80,-zł / os.                                                                                                                                        

- dnia  18 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „ Warsztaty plastyczne: „Decoupage – podstawy techniki”  ( pomysły do wykorzystania w pracy z dziećmi)”                                                                                                            Koszt – 100,-zł / os.                                                                                                                                             

 - dnia  22 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Pracujemy z emocjami dzieci – warsztat  ”                                                                                                   Koszt – 80,-zł / os.                                                                                                                                          

- dnia  23 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Wykorzystanie bajek i baśni w stymulowaniu kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym ”                                                                                                                  Koszt – 80,-zł / os.                                                                                                                         – dnia  24 lutego   2016 r. o godz. 13:00 ( 2 godz. zegarowe ) – „Od Red Bulla do ,,Mocarza’’. Dopalacze współczesne zagrożenie dzieci i  młodzieży ”                Koszt – 100,-zł / os.

- dnia  25 lutego   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Warsztaty –  Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”                                                                        Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  29 lutego   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt. ) – „Coaching w pracy dyrektora/nauczyciela”                                                                                              Koszt – 80,-zł / os.

 - dnia  1 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 4 godz. dydakt. ) – „*** SUPERWIZJA  – dla nauczycieli Szkół Podstawowych II etap edukacyjny”                                       Koszt – 100,-zł / os.

- dnia  1 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Układy choreograficzne – część  I”                                                                                                       Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  2 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Planowanie i organizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego przez nauczyciela przedszkola”                                                                                                                          Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  3 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Warsztaty plastyczne: „Inspiracje świąteczne” (pomysły do wykorzystania w pracy z dziećmi z zastosowaniem różnych technik, m.in. decoupage, scrapbooking , quilling )”                                                                                                                               Koszt – 120,-zł / os.

- dnia  5 marca   2016 r. o godz. 9:00 ( 6 godz. dydakt. ) – „Trening kompetencji komunikacyjnych – trening asertywności w zawodzie nauczyciela – część I”                                                                                                               Koszt – 100,-zł / os.

- dnia  7 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 4 godz. dydakt. ) – „*** SUPERWIZJA –dla nauczycieli Gimnazjów”                                                                                                  Koszt – 100,-zł / os.

 - dnia  7 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dzieci i młodzieży ”   – spotkanie z pediatrą ,anestezjologiem ,neurologiem, ratownikiem medycznym                                                                                                                                    Koszt – 100,-zł / os.

- dnia  7 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Terapia plastyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym”                                                        Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  8 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Metoda aktywnego słuchania muzyki  Batii Strauss – cz. I ”
Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  8 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Kierowanie  wycieczkami  szkolnymi ”                                                                                                        Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  10 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Warsztaty muzyczne dla nauczycieli  –  do zastosowania na zajęciach w  przedszkolu/szkole ”                                                                                                                 Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  10 marca   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – „Uczeń 6 – letni w szkole : Bariery poznawcze,  percepcyjne  i  emocjonalno – społeczne”                 Koszt – 80,-zł / os.      

- dnia  14 marca   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt. ) – „Ewaluacja wewnętrzna w szkole ”                                                                                                            Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  14 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – Dziecko zdolne – jak mierzymy się z tym wyzwaniem w przedszkolu i szkole ”                              Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  15 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. )  – „Metoda aktywnego słuchania muzyki  Batii Strauss – cz. II  ”
Koszt – 80,-zł / os.

 - dnia  16 marca  2016 r. o godz. 13:00 ( 3 godz. zegarowe ) – „Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń wirtualnych ”                                                                           Koszt – 100,-zł / os.

- dnia  17 marca   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt. )  – „Pomiar osiągnięć edukacyjnych uczniów ”                                                                                 Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  18 marca   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt. )  – „Praca nauczyciela z uczniem zdolnym ”
Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  21 marca   2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt. )  – „Nauczycielskie programy podniesienia wyników kształcenia ”
Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  22 marca   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. )  – „Metoda projektu w przedszkolu ”
Koszt – 80,-zł / os.

Wpłaty na konto bankowe  : Nr  62 1090 1450 0000 0001 1991 2285     EOZ -OEdN Poznań  .

Miejsce szkolenia : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16

( 250 m od ronda Śródka ).

*** Superwizje nie są typowymi szkoleniami, nie zawierają treści teoretycznych i nie skupiają się na ćwiczeniu kompetencji. W czasie spotkań superwizyjnych  pracuje się tylko na treściach, które wnoszą uczestnicy grupy, a prowadzący jest tylko moderatorem dyskusji i pracy grupy. Na tych spotkaniach każda osoba jest ekspertem. Superwizje są czasem poświęconym skupieniu się nad konkretnym problemem, przypadkiem. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań.

 

Superwizje, które Państwu oferujemy odbywają się w małych zespołach. Na jednym spotkaniu 3h (zegarowych) porusza się od 1 do 3 przypadków. Spotkania dotyczą problemów typowo szkolnych  z zakresu, m.in: zachowania, motywacji, konfliktów, manipulacji, itp. Superwizje odbywają się dla nauczycieli z poszczególnych etapów edukacyjnych. Prowadzący superwizje wychowawcze: trener rad pedagogicznych, pedagog, coach Małgorzata Trybuś


Oferta kursów doskonalących w miesiącach kwiecień – czerwiec 2016 r. znajduje się poniżej w AKTUALNOŚCIACH za dwoma kolejnymi tematami .

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

NABÓR do końca STYCZNIA 2016 r . – Język angielski dla początkujących i znających podstawy języka angielskiego w różnym stopniu zaawansowania .

Język angielski dla początkujących – rozpoczęcie  w dniu 6 lutego 2016 r. .                               Koszt – 10 zł /h 45 minut -

Język angielski dla początkujących  znających podstawy języka angielskiego - rozpoczęcie  w dniu 6 lutego 2016 r. .    Koszt – 10 zł /h 45 minut

Kurs języka angielskiego przygotowujący do zdawania egzaminu zewnętrznego – np. FCE  w stopniu podstawowym –  rozpoczęcie  w dniu 6 lutego 2016 r. .                                          Koszt – 10 zł /h 45 minut

Zapraszamy !

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W SESJI ZIMOWO-WIOSENNEJ W POZNANIU

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli  w Poznaniu informuje , że  rozpoczyna nabór na
studia podyplomowe  realizowane  we współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno – Ekonomiczną w Poznaniu  na następujących  kierunkach    :
 Rozpoczęcie w dniu 4 marca  2016 r.

Rozpoczęcie w dniu  4 marca  2016 r.
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ        ( dawniej  OLIGOFRENOPEDAGOGIKA )
 Rozpoczęcie w dniu 4 marca  2016  r.
Rozpoczęcie w dniu 4 marca  2016 r.

Rozpoczęcie w dniu 4 marca  2016 r.-  ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA -
Rozpoczęcie w dniu 4 marca  2016 r.

Zajęcia będą odbywać się w  Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu ul. Tomickiego 16  lub  w przypadku zamówienia zbiorowego na miejscu u Zamawiającego .

Informacje tel. / zgłoszenia – 618720905 , 616242938 , 502624093 oednpoznan@gmail.com    . 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KURSY DOSKONALĄCE W NOWYM ROKU 2016 od kwietnia do czerwca

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu zaprasza  nauczycieli  na kursy doskonalące  od kwietnia do czerwca 2016 r.

- dnia  4 kwietnia  2016 r. o godz. 16:30 ( 4 godz. dydakt. ) –„ *** SUPERWIZJA –dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych”  ;  Koszt – 100,-zł / os.

- dnia  5 kwietnia   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) – „Emisja głosu”  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 6 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 – (5 godz. dydakt.) „Awans zawodowy nauczycieli oraz  rola i zadania opiekuna stażu „  ;  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 7 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 – (5 godz. dydakt.) „ Warsztaty plastyczne:  Decoupage – techniki postarzania ,  ( pomysły do wykorzystania w pracy z dziećmi)„  ;  Koszt – 100,-zł / os.

- dnia 9 kwietnia 2016 r. godz. 9:00 –( 6 godz. dydakt.) „Trening kompetencji komunikacyjnych – trening asertywności w zawodzie nauczyciela – część II „  ;  Koszt – 100,-zł / os.

- dnia 11 kwietnia 2016 r. godz. 16:30 – (4 godz. dydakt.) „Warsztaty kompetencji wychowawczych – Spotkanie z lekarzem pediatrą ,neurologiem i ratownikiem na temat : Co warto wiedzieć w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa o  naszych podopiecznych  „  ;  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 11 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 –( 5 godz. dydakt.) „Prawo wewnątrzszkolne. Tworzenie i stosowanie „  ;  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 12 kwietnia 2016 r. godz. 16:30 – (5 godz. dydakt.) „Dziecięca matematyka w przedszkolu  wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „  ;  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 13 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 – (5 godz. dydakt.) „Prawa, obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela „  ;  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 14 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 – (5 godz. dydakt.) „  Modelowanie na lekcjach matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalne „  ;  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 18 kwietnia 2016 r. godz. 16:30 – (5 godz. dydakt. )„  Warsztaty kompetencji wychowawczych -współpraca/ rozmowa z rodzicami  – jak być skutecznym ?„  ;  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  18 kwietnia   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dzieci i młodzieży ”   – spotkanie z pediatrą ,anestezjologiem ,neurologiem, ratownikiem medycznym                                                                                                         Koszt – 100,-zł / os.

- dnia 19 kwietnia 2016 r. godz. 16:30 – (5 godz. dydakt.) „Kierowanie wycieczkami szkolnymi„  ; Koszt – 80,-zł / os.  

- dnia  19 kwietnia   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt. ) – „Warsztaty plastyczne – różne techniki, do zastosowania na zajęciach w szkole ”                Koszt – 80,-zł / os.                                                               

 - dnia  20 kwietnia  2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – „Jak urozmaicać lekcje ? Metody  twórczego  myślenia w pracy  na  zajęciach  lekcyjnych”        Koszt – 80,-zł / os.                                                                                  

 - dnia 20 kwietnia 2016 r. godz. 16:30 – (5 godz. dydakt.) „Dziecko odkrywcą i badaczem w procesie edukacji przyrodniczej w przedszkolu „  ; Koszt – 80,-zł / os.                                                                              

 - dnia 21 kwietnia 2016 r. godz. 13:00 – (4 godz. dydakt.) „Ochrona danych osobowych „  ; Koszt – 100,-zł / os.                                                                                                                                                                     - dnia 25 kwietnia 2016 r. godz. 16:30 – (5 godz. dydakt.) „Warsztaty kompetencji wychowawczych – Skuteczne nauczanie, motywacja i utrzymanie ładu na lekcji „  ; Koszt – 80,-zł / os.

 - dnia  25 kwietnia   2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz.dydakt.) –  „ Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – Dziecko z zaburzeniami ze spektrum  autyzmu  w przedszkolu ; diagnoza i terapia”  Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 26 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 – (5 godz. dydakt.) „Organy szkoły – obowiązki i kompetencje „  ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 26 kwietnia 2016 r. godz. 16:30 – (5 godz. dydakt.) „Układy choreograficzne – część  I „  ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 9 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „ Dzieci z zaburzeniami zachowania -problem wychowawczy i terapeutyczny „ ( I spotkanie ) ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 9 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydak.,) – „Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak chronić siebie przed wypaleniem”  ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 10 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Metoda aktywnego słuchania muzyki  Batii Strauss – cz. III”  ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 10 maja 2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt.) – „Nauczycielski system oceniania. OCENA OPISOWA w klasach I-III”  ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 14 maja  2016 r. godz. 9:00 – (6 godz. dydakt. )„Trening kompetencji komunikacyjnych – trening asertywności w zawodzie nauczyciela – część III „  ;  Koszt – 100,-zł / os.

- dnia 16 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „ Dzieci z zaburzeniami zachowania -problem wychowawczy i terapeutyczny „ ( II  spotkanie ) ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 16 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Warsztaty komunikacji interpersonalnej ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 17 maja 2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt.) – „Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły/placówki ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 17 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Otwarte spotkanie metodyczne dla nauczycieli  przedszkoli  - spotkanie z metodykiem   ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 17 maja 2016 r. o godz. 16:00 ( 5 godz. dydakt.) – „  Nauka liczenia na japońskim liczydle SOROBAN, nauki rozwiązywania krzyżówek numerycznych sudoku i kakuro ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 18 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej przedszkolaka ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 23 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci – ćwiczenia i zabawy ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 23 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Wychowawca – lider zespołu, jak stworzyć z różnych osób – zespół wspierających się osób ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 24 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Nowe rozwiązania praktyczne opracowane metodą  Batii  Strauss  – część IV  ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 24 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Efektywne nauczanie na bazie rozwijania pamięci, uwagi i koncentracji – propozycje gier i zabaw z zakresu kursu pamięci ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 30 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Nauczyciel mediator – szkolenie warsztatowe poświęcone ćwiczeniu umiejętności bycia mediatorem ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 31 maja 2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Narzędzia myślowe TOC w przedszkolu ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 6 czerwca  2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Analiza indywidualnych problemów rozwojowych i adaptacyjnych – terapia pedagogiczna : celowość , planowanie , efektywność , ewaluacja ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 6 czerwca  2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Nauczyciel strona konfliktu – szkolenie warsztatowe poświęcone ćwiczeniu umiejętności prowadzenie rozmów, kiedy jest się stroną konfliktu ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 7 czerwca  2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Muzykoterapia w przedszkolu – Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej ” ; Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 14 czerwca  2016 r. o godz. 16:30 ( 5 godz. dydakt.) – „Budowa relacji społecznych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ” ; Koszt – 80,-zł / os.

Wpłaty na konto bankowe  : Nr  62 1090 1450 0000 0001 1991 2285     EOZ -OEdN Poznań  .

Miejsce szkolenia : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16   ( 250 m od ronda Śródka )

 Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com

Świadczymy także usługę uwzględniającą  pomoc i instruktaż  w zakresie bhp w stosunku do dyrektora i pracownika odpowiedzialnego za  bhp w placówce oraz dokumentacji bhp w placówce w wymiarze 1-2 godziny dydaktyczne ( spotkanie z ekspertem w Państwa placówce) . Polecamy również szkolenia bhp wstępne i okresowe dla nauczycieli dyrektorów , administracji oświatowej , i stanowisk robotniczych .

Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com    

Zapraszamy  również  do odwiedzenia naszej strony  www.oedn.pl i zapoznania się z pozostałymi  tematami szkoleń dla Rad Pedagogicznych . Zachęcamy do korzystania z kursów e-learningowych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i bhp.

Oprócz kursów doskonalących realizowanych w naszej siedzibie i u Zamawiającego -  polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ). Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Aktualny „Wykaz kursów i szkoleń” można pobrać z naszej strony klikając na zakładkę KATALOGI DO POBRANIA lub na życzenie  prześlemy Państwu  wersję drukowaną .
Polecamy zajęcia języka angielskiego dla osób początkujących oraz dla innych stopni zaawansowania ( 100 godzin dydaktycznych – koszt 10 zł/godz./os.  grupa 10 osobowa ) z możliwością kontynuacji kursu w zakresie przygotowania do zdania zewnętrznego egzaminu uprawniającego do prowadzenia zajęć z podopiecznymi w przedszkolach i szkołach podstawowych w edukacji wczesnoszkolnej .


Opublikowano Aktualności | Skomentuj

PROMOCJA – STUDIA PODYPLOMOWE 2015/206

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2015/2016

OŚRODKA EDUKACYJNEGO dla NAUCZYCIELI

w POZNANIU

i ELBLĄSKIEJ UCZELNI  HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ

w zamian za kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zlikwidowane decyzją MEN w 2015 r. 

Zajęcia odbywają się w salach Szkoły Podstawowej nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16  lub Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie , Plac Jana Pawła II 5 -  dla odbiorców indywidualnych , w przypadku odbiorcy zbiorowego w PLACÓWCE  Zamawiającego .

Termin realizacji :  wrzesień 2015 r. (zakończenie sierpień 2016  r. ). Informacje tel. / zgłoszenia – 618720905 , 616242938 , 502624093 , oednpoznan@gmail.com    . Informacje o EUH-E , programie studiów  , adresacie i zasadach rekrutacji znajdują się na stronie uczelni      www.euh-e.edu.pl   

 

LP.

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

L. SEM.

CZESNE/SEM.

Promocja

1. ARTETERAPIA

3

1100,-

900

2. ASYSTENT RODZINY

2

1500,-

1300

3. BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

3

1000,-

800

4. DORADZTWO ZAWODOWE

3

1000,-

800

5. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

3

1000,-

800

6. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2

1500,-

1300

7. GERONTOLOGIA

3

1200,-

1000

8. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

2

1200,-

1000

9. NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ( angielski , niemiecki )

2

1200,-

1000

10. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ

3

1000,-

800

11. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

3

900,-

700

12. PRZYRODA

3

1000,-

800

13. TECHNIKA

3

1100,-

900

14. PLASTYKA I TECHNIKA

3

1400,-

1200

15. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

3

1000,-

800

16. SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA

3

1200,-

1000

17. TERAPIA PEDAGOGICZNA Z DIAGNOZĄ

3

1000,-

800

18. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

3

1000,-

800

19. ZARZĄDZANIE W PLACÓWCE ZDROWIA

2

1500,-

1300

20. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

3

1000,-

800

21. SURDOPEDAGOGIKA

3

1100,-

900

22. TYFLOPEDAGOGIKA

3

1200,-

1000

23. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE  OŚWIATĄ

2

1000,-

900

Dodatkowe  opłaty :  

-wpisowe – 120,-zł

- opłata za  wydanie dyplomu – 30,-zł

- opłata archiwizacyjna – 50,-zł

 Warunkiem skorzystania z promocji jest wpłacenie wpisowego oraz I raty czesnego za semestr do 25 września 2015r. na konto Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej:

W tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko, kierunek, miejscowość ( ulga nie obejmie wpłat, które wpłyną na konto uczelni po 25 września).
nr konta Bank BPH 18 1060 0076 0000 3310 0021 5153

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

WYCIECZKA EDUKACYJNO-REAKREACYJNA WIOSNA 2016

Wycieczka edukacyjno-kulturalno-rekreacyjno-integracyjna  do  Puszczy  Zielonka pod  hasłem : „  Poznajemy naszą najbliższą okolicę i jej atrakcje  ”

 Puszcza Zielona  z Parkiem Krajobrazowym, rezerwatami przyrody, terenami nadjeziornymi, dolinami rzecznymi  i licznymi  zabytkami kultury materialnej Wielkopolski  leżąca blisko Poznania odsłania olbrzymi potencjał poznawczy, kształcący i wychowawczy  dla  nauczycieli  i   uczniów.
Proponujemy  Państwu edukację leśną dla różnych poziomów edukacyjnych .                         Miejsce - leśniczówka z bardzo dobrą bazą  rekreacyjną , w tym :                                            -ścieżka PRZYRODNICZA Z ATRAKCJAMI,

- zielona leśna klasa z ciekawymi pomocami dydaktycznymi,

- dach nad głową dla 50 osób ,

- miejsce do grillowania,

- urocze małe jeziorko,

- spotkanie z Leśnikiem .

Propozycja zajęć dydaktycznych  dla najmłodszych realizowanych przez naszych przewodników – np. :- ” co to jest las „  – rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew, krzewów, zwierząt,

- praca leśnika,

- las w 4 porach roku,

- bogactwo lasu  itp. .

Propozycja zajęć dydaktycznych dla uczniów starszych  ( szkoła podstawowa, gimnazjum) np. :

- bioróżnorodność leśna ,

- las jako najwyższe dobro wspólne ,

- gospodarka leśna, turystyczna i łowiecka,

- zarządzanie lasem , zawody leśne ,

- walory klimatyczne i zdrowotne lasu,

- las jako źródło odnawialnej energii itp.  .

Realizujemy tematy uwzględniając potrzeby nauczycieli.

Koszt dla grupy 40 – 45 os. + opiekunowie  – 35,-zł/os.

Cena zawiera : autokar,  opieka pilota-przewodnika, dodatkowe ubezpieczenie NNW, realizacja program edukacyjnego, podatek VAT, marża.

Na trasie dojazdu do leśniczówki na życzenie nauczyciela możemy uwzględnić zwiedzanie miejsc atrakcyjnych w obrębie Puszczy Zielonka .

W takim przypadku – bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne  jest dodatkowo .

Ponadto , w zależności od miejsca wyjazdu grupy i czasu trwania wycieczki może wzrosnąć  koszt wynajęcia autokaru o czym przed zawarciem umowy o świadczenie usługi turystycznej poinformujemy Państwa  np. z Poznania ( część zachodnia) – 40,-zł/os

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kursy doskonalące dla nauczycieli :

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli zaprasza do korzystania z kursów             e-learningowych :

Kurs wstępny i okresowy bhp dla nauczycieli , pracowników administracji ,  osób zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych . ( z dokumentacją )

- Kurs bhp dla dyrektorów - usługa świadczona jest pod hasłem „BHP w szkole od A do Z” . Usługa uwzględnia   pomoc i instruktaż  w wymiarze 5-6 godz. dydaktycznych ( spotkanie z ekspertem w Państwa placówce )  w sprzężeniu z e-learningiem pozwolą Państwu zaliczyć okresowy kurs  bhp dla dyrektorów placówek oświatowych .

Awans zawodowy nauczyciela    z godzinną sesją indywidualną na skypie  z ekspertem.

- Rola i zadania opiekuna stażu z godzinną sesją indywidualną na skypie z ekspertem .

Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com    

Świadczymy także usługę uwzględniającą  pomoc i instruktaż  w zakresie bhp w stosunku do dyrektora i pracownika odpowiedzialnego za  bhp w placówce oraz dokumentacji bhp w placówce w wymiarze 1-2 godziny dydaktyczne ( spotkanie z ekspertem w Państwa placówce) .

Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com    

Zapraszamy  również  do odwiedzenia naszej strony  www.oedn.pl i zapoznania się z pozostałymi  tematami szkoleń dla Rad Pedagogicznych . 

Oprócz kursów doskonalących realizowanych w naszej siedzibie i u Zamawiającego – polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ). Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Aktualny „Wykaz kursów i szkoleń” można pobrać z naszej strony klikając na zakładkę KATALOGI DO POBRANIA lub na życzenie  prześlemy Państwu  wersję drukowaną .

Dziękujemy za zainteresowanie oraz  współpracę !

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Oferta dla nauczycieli przedszkoli – kwalifikacje do nauczania języków obcych

Oferta dla nauczycieli przedszkoli – kwalifikacje do nauczania języków obcych

Język angielski  – przygotowanie do egzaminu na stopień podstawowy  uprawniający do nauczania języka angielskiego w przedszkolu . Liczba godzin uzależniona jest   od stopnia opanowania języka przez  uczestników  (od 120 do 200 godzin lekcyjnych).  Koszt dla odbiorców indywidualnych   – 10 zł / os. / godz. dydaktyczną . Koszt dla odbiorcy zbiorowego – negocjowany . Minimalna liczba uczestników w grupie  – 10 osób , maksymalna – 15 osób .

Język niemiecki  – przygotowanie do egzaminu na stopień podstawowy uprawniający do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu . Liczba godzin uzależniona jest   od stopnia opanowania języka przez  uczestników  (od 120 do 200 godzin lekcyjnych). Koszt dla odbiorców indywidualnych   – 10 zł / os. / godz. dydaktyczną . Koszt dla odbiorcy zbiorowego – negocjowany . Minimalna liczba uczestników w grupie  – 10 osób , maksymalna – 15 osób .

W celu określenia poziomu językowego kandydatów przeprowadzony zostanie bezpłatny test diagnozujący .

 

Studia Podyplomowe  z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego ( w tym przedszkolnego ) – 240 godz. dydaktycznych .

Koszt -  Informacja w tabeli Studia Podyplomowe – Promocja

Telefon kontaktowy w czasie wakacji –   502 624 093502 624 093

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI SZKOLNE. Wersje elektroniczne do pobrania .

Wykaz   wycieczek  dla  dzieci  przedszkolnych  oraz  uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych  ” Katalogu wycieczek „  – do pobrania wersja elektroniczna – MENU z prawej strony  – „Katalogi do pobrania” .

Szanowni Państwo !

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w projekcie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy Poznań inaczej „

 

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych , uwzględnia Państwa sugestie dotyczące nakreślonego przez Państwa programu pobytu dzieci i młodzieży w Poznaniu i okolicach . Nasza elastyczność w tworzeniu wycieczki po Poznaniu umożliwia dostosowanie treści programu do oczekiwań edukacyjnych Państwa Placówki .

Nie zapominamy o rekreacji .

 

W mienionym  2013 roku  realizowaliśmy projekt  edukacyjny dotyczący postaci Hipolita Cegielskiego oraz innych zasłużonych Wielkopolan z urodzenia lub wyboru takich jak : Władysław Zamoyski,Tytus Działyński, Jan Działyński,Edward Raczyński, Dezydery Chłapowski, Emilia Sczaniecka, Józef Wybicki, August Cieszkowski ,Karol Marcinkowski , Jan Henryk Dąbrowski , Stanisław Staszic , którzy mogliby w czasach dzisiejszych uchodzić za autorytety .

Wiele szkół i przedszkoli skorzystało z naszej , dostosowanej do ich potrzeb edukacyjnych propozycji, chwaląc nie tylko nasze kompetencje w prowadzeniu tych swoistych lekcji w terenie ale również rozsądne ceny .

 

Jeżeli szukacie Państwo wycieczki rekreacyjno-edukacyjnej dla swoich podopiecznych w przystępnej cenie – to prosimy o kontakt z nami pod numerem : 61 8720905 ; 502624093 lub adresem : oednpoznan@gmail.com

Koszt wycieczki uzależniony   jest od programu .

Najtańsze wycieczki tematyczne np. : Poznań według legend i podań , Ulicami Poznania , Wobec wartości ,  itp.  dla grupy 40-45 os. już od 20 PLN /os. ( z własnym transportem i bez wstępów ) .

W cenie : opieka pilota-przewodnika realizującego program edukacyjno-rekreacyjny wycieczki , ubezpieczenie NNW na kwotę 10000 PLN , marża.

Szczegółowy program wycieczki przedstawiamy do akceptacji  po uzgodnieniach z Zamawiającym.

Dziękujemy za  zainteresowanie oraz dotychczasową współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

PROJEKT EDUKACYJNY „TWÓRCZY PATRIOTYZM” – kontynuacja w roku szkolnym 2015/2016 r.

Szanowni Państwo !
Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu oraz Biuro Usług Edukacyjnych w odpowiedzi na  UCHWAŁĘ  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie uczczenia 200  rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego informuje , że przygotowały program edukacyjny dla uczniów  szkół podstawowych , gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych uwzględniający między innymi – cytat  „… Przymioty tego wielkiego Polaka: jego kult pracy, innowacyjność, zorganizowany, twórczy patriotyzm, odwaga w przeciwstawianiu się trudnościom, zachowują dziś szczególną aktualność. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej widzi w Nim patrona polskiej przedsiębiorczości …”  .
W związku z powyższym zapraszamy Nauczycieli i ich podopiecznych na wycieczkę edukacyjną do Poznania .
Szczegóły dotyczące wycieczki ( program , koszty , itp. ) przesyłamy osobom zainteresowanym .

Zgłoszenia na wycieczkę  prosimy przesyłać drogą elektroniczną –

e-mail:oednpoznan@gmail.com
Informacji telefonicznej udzielamy pod nr  61 8 720 905 od poniedziałku do piątku w godz 9:00 -15:00.
Zapraszamy do pobierania naszych katalogów i zapoznania się z pozostałymi  propozycjami imprez edukacyjno-rekreacyjnych dla uczniów  .
Oprócz wycieczek edukacyjnych – polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ).
Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Ponadto , Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w programie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy dzieje naszych przodków „.
Szczegóły prześlemy osobom zainteresowanym .

Dziękujemy za zainteresowanie oraz współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj