WIELKANOC

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZĄ

HENRYKA I GRZEGORZ DULNIKOWSCY

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI SZKOLNE

Wykaz   wycieczek  dla  dzieci  przedszkolnych  oraz  uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych  ” Katalogu wycieczek „  – do pobrania wersja elektroniczna – MENU z prawej strony  – „Katalogi do pobrania” .

Szanowni Państwo !

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w projekcie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy Poznań inaczej „

 

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych , uwzględnia Państwa sugestie dotyczące nakreślonego przez Państwa programu pobytu dzieci i młodzieży w Poznaniu i okolicach . Nasza elastyczność w tworzeniu wycieczki po Poznaniu umożliwia dostosowanie treści programu do oczekiwań edukacyjnych Państwa Placówki .

Nie zapominamy o rekreacji .

 

W mienionym  2013 roku  realizowaliśmy projekt  edukacyjny dotyczący postaci Hipolita Cegielskiego oraz innych zasłużonych Wielkopolan z urodzenia lub wyboru takich jak : Władysław Zamoyski,Tytus Działyński, Jan Działyński,Edward Raczyński, Dezydery Chłapowski, Emilia Sczaniecka, Józef Wybicki, August Cieszkowski ,Karol Marcinkowski , Jan Henryk Dąbrowski , Stanisław Staszic , którzy mogliby w czasach dzisiejszych uchodzić za autorytety .

Wiele szkół i przedszkoli skorzystało z naszej , dostosowanej do ich potrzeb edukacyjnych propozycji, chwaląc nie tylko nasze kompetencje w prowadzeniu tych swoistych lekcji w terenie ale również rozsądne ceny .

 

Jeżeli szukacie Państwo wycieczki rekreacyjno-edukacyjnej dla swoich podopiecznych w przystępnej cenie – to prosimy o kontakt z nami pod numerem : 61 8720905 ; 502624093 lub adresem : oednpoznan@gmail.com

Koszt wycieczki uzależniony   jest od programu .

Najtańsze wycieczki tematyczne np. : Poznań według legend i podań , Ulicami Poznania , Wobec wartości ,  itp.  dla grupy 40-45 os. już od 20 PLN /os. ( z własnym transportem i bez wstępów ) .

W cenie : opieka pilota-przewodnika realizującego program edukacyjno-rekreacyjny wycieczki , ubezpieczenie NNW na kwotę 10000 PLN , marża.

Szczegółowy program wycieczki przedstawiamy do akceptacji  po uzgodnieniach z Zamawiającym.

Dziękujemy za  zainteresowanie oraz dotychczasową współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

NABÓR NA KURSY KWALIFIKACYJNE w 2014 r.

-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  -  Kurs rozpoczęty w dniu   7.03.2014 r.

-KURS KWALIFIKACYJNY  DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ    -  kurs rozpoczęty  w dniu 4 kwietnia  2014 r.                          

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kursy doskonalące od lutego do maja 2014 r.

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu zaprasza
na następujące kursy doskonalące dla nauczycieli  klas O-III i przedszkoli :

- dnia  25 lutego  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – Obniżamy poziom
agresji w grupie dzieci  – ćwiczenia i zabawy
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia  4 marca  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – Rodzice niełatwi w kontakcie – jak z nimi rozmawiać
Koszt – 70,-zł / os. .

- dnia  11 marca  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – Skutki stawianych dziecku wymagań dla jego samooceny i funkcjonowania
Koszt – 70,-zł / os. .

- dnia  18 marca  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) -  Warsztaty plastyczne: decoupage – pierwsze kroki (pomysły do wykorzystania w pracy z młodszymi dziećmi)
Koszt – 100,-zł / os.

 

- dnia  18 marca  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) -Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu

Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  8 kwietnia  2014 r. o godz. 16:15 ( 5 godz.dydakt.) – Muzyczna podróż

Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  6 maja  2014 r. o godz. 16:15 ( 5 godz.dydakt.) – Nowe rozwiązania praktyczne opracowane metodą Batii Strauss – część IV
Koszt – 80,-zł / os.

- dnia  20 maja  2014 r. o godz. 16:15 ( 5 godz.dydakt.) – Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym

Koszt – 80,-zł / os.

 

- dnia  27 maja  2014 r. o godz. 16:15 ( 5 godz.dydakt.) – Muzykoterapia w przedszkolu – Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej
Koszt – 80,-zł / os.

 

Miejsce szkolenia : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16
( rejon ronda Śródka ).

Zgłoszenia   drogą internetową   – karta zgłoszenia na naszej stronie   www.oedn.pl w czarnym pasku pod zdjęciem Placówki .

Wpłaty na konto bankowe : Nr 62 1090 1450 0000 0001 1991 2285 EOZ-OEdN Poznań . 

Wpłaty prosimy dokonywać nie później niż 5 dni przed planowanym terminem realizacji kursu .

 

 Powyższe tematy możemy realizować u Państwa w Placówce – termin i cena do uzgodnienia . 

 

Ponadto  zapraszamy
na  kursy doskonalące dla nauczycieli  szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  :

 

- dnia  20 lutego  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – Reagowanie na
przejawy agresji dzieci i młodzieży
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia  27 lutego  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – Doradztwo zawodowe w pracy nauczyciela wychowawcy na III i IV etapie edukacyjnym
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia  3 marca  2014 r. o godz. 16:00 (  5 godz.dydakt.) – Organizowanie pracy zespołów nauczycielskich.
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia  10 marca  2014 r. o godz. 16:00 (  5 godz.dydakt.) – Nauczycielskie programy podniesienia wyników kształcenia.
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia  17 marca  2014 r. o godz. 16:00 (  5 godz.dydakt.) – Prawo wewnątrzszkolne. Tworzenie i stosowanie.
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia  18 marca  2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – Specyfika procesów poznawczych uczniów niesłyszących i dostosowanie wymagań na II i III etapie edukacyjnym w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych.
Koszt – 80,-zł / os.

- dnia 24 marca 2014 r. o godz. 16 :00 ( 5  godz.dydakt.) – Organy szkoły – obowiązki i kompetencje.
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia  31 marca  2014 r. o godz. 16:00 (  5 godz.dydakt.) – Prawa, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli.
Koszt – 70,-zł / os.

- dnia 7 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00 ( 5 godz.dydakt.) – Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły/placówki.
Koszt – 70,-zł / os.

Miejsce szkolenia : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16
( rejon ronda Śródka ).

Zgłoszenia   drogą internetową   – karta zgłoszenia na naszej stronie   www.oedn.pl w czarnym pasku pod zdjęciem Placówki .

Wpłaty na konto bankowe  : Nr  62 1090 1450 0000 0001 1991 2285     EOZ-OEdN Poznań . 

Wpłaty prosimy dokonywać nie później niż 5 dni przed planowanym terminem realizacji kursu .
Powyższe tematy możemy realizować u Państwa w Placówce – termin i cena do uzgodnienia .

 

Z poważaniem

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań
www.oedn.pl

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

PROJEKT EDUKACYJNY „TWÓRCZY PATRIOTYZM” – kontynuacja w 2014 r.

Szanowni Państwo !
Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu oraz Biuro Usług Edukacyjnych w odpowiedzi na  UCHWAŁĘ  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie uczczenia 200  rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego informuje , że przygotowały program edukacyjny dla uczniów  szkół podstawowych , gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych uwzględniający między innymi – cytat  „… Przymioty tego wielkiego Polaka: jego kult pracy, innowacyjność, zorganizowany, twórczy patriotyzm, odwaga w przeciwstawianiu się trudnościom, zachowują dziś szczególną aktualność. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej widzi w Nim patrona polskiej przedsiębiorczości …”  .
W związku z powyższym zapraszamy Nauczycieli i ich podopiecznych na wycieczkę edukacyjną do Poznania .
Szczegóły dotyczące wycieczki ( program , koszty , itp. ) przesyłamy osobom zainteresowanym .

Zgłoszenia na wycieczkę  prosimy przesyłać drogą elektroniczną –

e-mail:oednpoznan@gmail.com
Informacji telefonicznej udzielamy pod nr  61 8 720 905 od poniedziałku do piątku w godz 9:00 -15:00.
Zapraszamy do pobierania naszych katalogów i zapoznania się z pozostałymi  propozycjami imprez edukacyjno-rekreacyjnych dla uczniów  .
Oprócz wycieczek edukacyjnych – polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ).
Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Ponadto , Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w programie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy dzieje naszych przodków „.
Szczegóły prześlemy osobom zainteresowanym .

Dziękujemy za zainteresowanie oraz współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zapraszamy do pobierania wykazu kursów i szkoleń oraz katalogu wycieczek szkolnych w wersji elektronicznej po prawej stronie w menu pod nazwą ” Katalogi do pobrania „

Osoby zainteresowane  wersją papierową  katalogów proszone są o kontakt na adres  oednpoznan@gmail.com   .

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KURSY KWALIFIKACYJNE w roku szkolnym 2013/2014:

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  rozpoczęty  20 września 2013 r. Poznań,         
-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA-Gr.I Krotoszyn-kurs rozpoczęty 4.10.2013r. -OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
-GR.II Krotoszyn-kurs rozpoczęty  4.10.2013 r.    -  OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – rozpoczęcie 7 marca 2014 r.

- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄrozpoczęty 20 .09. 2013 r.  -KURS KWALIFIKACYJNY DLA  OŚWIATOWEJ  KADRY KIEROWNICZEJ-nabór do 30 marca 2014 r.


ZAPRASZAMY  !

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj 


 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zapraszamy na kursy doskonalące oraz wycieczki szkolne w 2014 roku !

Elektroniczna wersja WYKAZU KURSÓW I SZKOLEŃ, ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ” – do pobrania na naszej stronie w MENU ” Katalogi do pobrania ” po prawej stronie witryny.

ELEKTRONICZNA WERSJA  - WYCIECZKI  DLA UCZNIÓW  – do pobrania na naszej stronie w MENU GŁÓWNYM ” Katalogi do pobrania  - Imprezy turystyczne  ”

ZAPRASZAMY  NA  WYCIECZKI  SZKOLNE                                                           Zapraszamy na  wycieczki rekreacyjne : jednodniowe i wielodniowe.                    Zapraszamy  na wycieczki  na terenie Polski oraz  Europy.    

                     

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Inne informacje

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | Skomentuj