OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2015/2016 Ośrodka Edukacyjnego dla Nauczycieli we współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną .Studia podyplomowe realizowane w Poznaniu lub w przypadku odbiorcy zbiorowego u Zamawiającego

Lp.

Kierunek

Liczba sem.

Czesne/sem. Dodatkowe opłaty: -wpisowe 120,- + opłata za dyplom 30,- opłata archiwizacyjna 50,-

1. ARTETERAPIA

3

1100,-

2. ASYSTENT RODZINY

2

1500,-

3. BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

3

1000,-

4. DORADZTWO ZAWODOWE

3

1000,-

5. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

3

1000,-

6. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (dawna oligofrenopedagogika)

2

1500,-

7. GERENTOLOGIA

3

1200,-

8. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

2

1200,-

9. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

2

1200,-

10. PEDAGAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ

3

1000,-

11. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

3

900,-

12. PRZYRODA

3

1000,-

13. PLASTYKA I TECHNIKA

3

1000,-

14. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

3

1000,-

15. SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA

3

1200,-

16. TERAPIA PEDAGOGICZNE Z DIAGNOZĄ

3

1000,-

17. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

3

1000,-

18. ZARZĄDZANIE W PLACÓWCE ZDROWIA

2

1000,-

19. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLA I PRZEDSZKOLNA

3

1000,-

 20.  SURDOPEDAGOGIKA  3  1100,-
Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kursy doskonalące dla nauczycieli od stycznia do czerwca 2015

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli zaprasza na kursy doskonalące w 2015 roku :

21.01.2015 r. – Nauczycielski system oceniania. Ocena opisowa ucznia kl.I-III szkoły podstawowej                                                                                                                                        -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os. (Uwaga – Zmiana terminu realizacji tego kursu na  12 lutego 2015 r. ) Przepraszamy z utrudnienia . Kurs odwołany w dniu 12 lutego 2015 r . ( nabór trwa )

22.01.2015 r. – Radzenie sobie z trudnym i prowokacyjnym zachowaniem uczniów                                                                              -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

28.01.2015 r. – Prawa ,obowiązki  i odpowiedzialność  nauczyciela                                              -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os. ( kurs odwołany )

31.01.2015 r. – Terapia muzyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym                 -godzina  9:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

2.02.2015 r. – Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami                                                               -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

11.02.2015 r. –  Proces dydaktyczno-wychowawczy w świetle sprawdzianów kl. VI szkół podstawowych                                                                                                                                   -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os. ( kurs odwołany )

11.02.2015 r. – Warsztaty teatralne – część I – Po co dzieciom teatr ?                                                                                                                                                   -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt 6 części – 420,-PLN / os.

 

12.02.2015 r. –  Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagający rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                                                   -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

3.03.2015 r. – Terapia plastyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym               -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

5.03.2015 r.Zajęcia języka angielskiego dla początkujących ( 100 godzin dydaktycznych – koszt 10 zł/godz./os.  grupa 15 osobowa )z możliwością kontynuacji kursu w zakresie przygotowania do zdania zewnętrznego egzaminu uprawniającego do prowadzenia zajęć z podopiecznymi w przedszkolach i szkołach podstawowych w edukacji wczesnoszkolnej .                Nabór przedłużony . Planowane rozpoczęcie – wrzesień 2015

9.03.2015 r. – Warsztaty umiejętności artystycznych dla nauczycieli szkół specjalnych lub pracujących z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w szkole ogólnodostępnej ( plastyka)                                                                                                                                              -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os. ( kurs odwołany )

9.03.2015 r. – Ocenianie kształtujące                                                                                     -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os. ( kurs odwołany )

11.03.2015 r. –  Wykorzystanie bajek i baśni w stymulowaniu kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym                                                                                                                          -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

 

11.03.2015 r. -  Organizacja pracy rady pedagogicznej oraz statutowych organów szkoły       -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

16.03.2015 r. – Skuteczne nauczanie-motywacja i utrzymanie ładu na lekcji                          -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

16.03.2015 r.  -  Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu  -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

17.03.2015 r. – Układy choreograficzne cz. II                                                                      -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

17.03.2015 r.  – Terapia muzyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym                 -godzina  16 :00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

18.03.2015 r. –  Otwarte spotkanie metodyczne dla nauczycieli  kl.I-III szkoły podstawowej                                                                                                                                           -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

19.03.2015 r. – Warsztaty plastyczne – różne techniki, do zastosowania na zajęciach w szkole specjalnej i ogólnodostępnej                                                                                                -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

21.03.2015 r. – Warsztaty umiejętności artystycznych dla nauczycieli szkół specjalnych lub pracujących z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w szkole ogólnodostępnej ( muzyka)                                                                                                                                            -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

23.03.2015 r. – Warsztaty plastyczne dla początkujących nauczycieli  plastyki                                                                                                                                        -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

23.03.2015 r. –  Dzieci z zaburzeniami zachowania – problem wychowawczy i terapeutyczny – cz.I                                                                                                                          -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt  części I i II – 140,-PLN / os.

23.03.2015 r. – Warsztaty kompetencji wychowawczych – reagowanie na przejawy agresji   dzieci  i  młodzieży                                                                                                                      -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

25.03.2015 r. -  Warsztaty teatralne – część III – Warsztaty sceniczne,  ciąg dalszy                                                                                                                                           -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt 6 części – 420,-PLN / os.

13.04.2015 r. – Manipulacja i wywieranie wpływu – rozpoznawanie i  obrona w pracy nauczyciela                                                                                                                                       -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

14.04.2015 r. – Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss – cz.III                                                                                                                                              -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

15.04.2015 r. -Warsztaty – innowacyjna szkoła , innowacyjny nauczyciel , nasza nieuchronna przyszłość -cz.I                                                                                                          -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt części I i II  140,-PLN / os.

20.04.2015 r. –  Dzieci z zaburzeniami zachowania – problem wychowawczy i terapeutyczny – cz.II                                                                                                                        -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt  części I i II – 140,-PLN / os.

20.04.2015 r. – Ocenianie kształtujące                                                                               -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

20.04.2015 r. – Praca z dziećmi/młodzieżą o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym                                                                                                                                 -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

22.04.2015 r. – Praca z dzieckiem 6-letnim w  szkole                                                        -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

 

23.04.2015 r. -Warsztaty – innowacyjna szkoła , innowacyjny nauczyciel , nasza nieuchronna przyszłość -cz.II                                                                                                          -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt części I i II  – 140,-PLN / os.

28.04.2015 r. -  Warsztaty teatralne – część III – Warsztaty sceniczne , ciąg dalszy                                                                                                                                                                                         -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt 6 części – 420,-PLN / os.

 

 

28.04.2015 r. – Dziecięca matematyka w przedszkolu  wg prof. Edyty Gruszczy-Kolczyńskiej                                                                                                                                        -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

5.05.2015 r. – Budowa relacji społecznych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne                                                                                                                                     -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

6.05.2015 r. – Prowadzenie dokumentacji przez  nauczyciela                                           -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

13.05.2015 r. – Tworzenie prezentacji multimedialnych  – nauczyciele nauczania początkowego                                                                                                                                        -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

13.05.2015 r. – Warsztaty teatralne – część V – Przygotowanie do premiery , ciąg dalszy                                                                                                                                                  -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt 6 części – 420,-PLN / os

18.05.2015 r. –  Zaburzenia  zachowania  u dzieci w wieku przedszkolnym i ich wpływ na gotowość szkolną                                                                                                                        -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 70,-PLN / os.

19.05.2015 r. – Ocenianie kształtujące                                                                                                 -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

19.05.2015 r. – Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym                                                                                                                                                                                                         -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

2.06.2015 r. Model mobilnej rekreacji muzycznej                                                            -godzina  16:30 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt – 80,-PLN / os.

10.06.2015 r. Warsztaty teatralne – część VI – Premiera                                                        -godzina  16:00 ( 5 godzin dydaktycznych ) . Koszt 6 części – 420,-PLN / os

Miejsce realizacji kursów : Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu , ul. Tomickiego 16 ( rejon ronda Śródka ).

Zgłoszenia   drogą internetową   -  karta zgłoszenia na naszej stronie   www.oedn.pl   .

Poza tym

zapraszamy do korzystania z kursów e-learningowych :

Kurs wstępny i okresowy bhp dla nauczycieli , pracowników administracji ,  osób zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych . ( z dokumentacją )

- Kurs bhp dla dyrektorów - usługa świadczona jest pod hasłem „BHP w szkole od A do Z” . Usługa uwzględnia   pomoc i instruktaż  w wymiarze 5-6 godz. dydaktycznych ( spotkanie z ekspertem w Państwa placówce )  w sprzężeniu z e-learningiem pozwolą Państwu zaliczyć okresowy kurs  bhp dla dyrektorów placówek oświatowych .

Awans zawodowy nauczyciela z godzinną sesją indywidualną na skypie  z ekspertem.

- Rola i zadania opiekuna stażu z godzinną sesją indywidualną na skypie z ekspertem .

Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com    

Świadczymy także usługę uwzględniającą  pomoc i instruktaż  w zakresie bhp w stosunku do dyrektora i pracownika odpowiedzialnego za  bhp w placówce oraz dokumentacji bhp w placówce w wymiarze 1-2 godziny dydaktyczne ( spotkanie z ekspertem w Państwa placówce) .

Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com    

Zapraszamy  również  do odwiedzenia naszej strony  www.oedn.pl i zapoznania się z pozostałymi  tematami szkoleń dla Rad Pedagogicznych . 

Oprócz kursów doskonalących realizowanych w naszej siedzibie i u Zamawiającego- polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ). Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Aktualny „Wykaz kursów i szkoleń” można pobrać z naszej strony klikając na zakładkę KATALOGI DO POBRANIA lub na życzenie  prześlemy Państwu  wersję drukowaną .

Dziękujemy za zainteresowanie oraz  współpracę !

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

IMPREZY WIELKANOCNE

1.ZAJĘCIA WARSZTATOWE  W  GOSPODARSTWACH  AGROTURYSTYCZNYCH  W MNISZKACH, OKOLICY NOWEGO  TOMYŚLA,  BISKUPINIE.

2.  WIELKANOC W KOSZUTACH  I  UZARZEWIE.

W programie :

- zwiedzanie,

- zajęcia warsztatowe,

- tradycje i zwyczaje wielkanocne.

Koszt dla grupy 40-45 os. – 40,-zł/os. – 70,-zł/os.
Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Oferta dla nauczycieli przedszkoli – kwalifikacje do nauczania języków obcych

Oferta dla nauczycieli przedszkoli – kwalifikacje do nauczania języków obcych

Język angielski  – przygotowanie do egzaminu na stopień podstawowy  uprawniający do nauczania języka angielskiego w przedszkolu . Liczba godzin uzależniona jest   od stopnia opanowania języka przez  uczestników  (od 120 do 200 godzin lekcyjnych).  Koszt dla odbiorców indywidualnych   – 12 zł / os. / godz. dydaktyczną . Koszt dla odbiorcy zbiorowego – negocjowany . Minimalna liczba uczestników w grupie  – 10 osób , maksymalna – 15 osób .

Język niemiecki  – przygotowanie do egzaminu na stopień podstawowy uprawniający do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu . Liczba godzin uzależniona jest   od stopnia opanowania języka przez  uczestników  (od 120 do 200 godzin lekcyjnych). Koszt dla odbiorców indywidualnych   – 12 zł / os. / godz. dydaktyczną . Koszt dla odbiorcy zbiorowego – negocjowany . Minimalna liczba uczestników w grupie  – 10 osób , maksymalna – 15 osób .

W celu określenia poziomu językowego kandydatów przeprowadzony zostanie bezpłatny test diagnozujący .

 

Kurs kwalifikacyjny  z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego ( w tym przedszkolnego ) – 240 godz. dydaktycznych .

Koszt -  1300 zł /os.

Telefon kontaktowy w czasie wakacji –   502 624 093

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI SZKOLNE ( kontynuacja w roku szkolnym 2014/2015 ) .Wersje elektroniczne do pobrania .

Wykaz   wycieczek  dla  dzieci  przedszkolnych  oraz  uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych  ” Katalogu wycieczek „  – do pobrania wersja elektroniczna – MENU z prawej strony  – „Katalogi do pobrania” .

Szanowni Państwo !

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w projekcie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy Poznań inaczej „

 

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych , uwzględnia Państwa sugestie dotyczące nakreślonego przez Państwa programu pobytu dzieci i młodzieży w Poznaniu i okolicach . Nasza elastyczność w tworzeniu wycieczki po Poznaniu umożliwia dostosowanie treści programu do oczekiwań edukacyjnych Państwa Placówki .

Nie zapominamy o rekreacji .

 

W mienionym  2013 roku  realizowaliśmy projekt  edukacyjny dotyczący postaci Hipolita Cegielskiego oraz innych zasłużonych Wielkopolan z urodzenia lub wyboru takich jak : Władysław Zamoyski,Tytus Działyński, Jan Działyński,Edward Raczyński, Dezydery Chłapowski, Emilia Sczaniecka, Józef Wybicki, August Cieszkowski ,Karol Marcinkowski , Jan Henryk Dąbrowski , Stanisław Staszic , którzy mogliby w czasach dzisiejszych uchodzić za autorytety .

Wiele szkół i przedszkoli skorzystało z naszej , dostosowanej do ich potrzeb edukacyjnych propozycji, chwaląc nie tylko nasze kompetencje w prowadzeniu tych swoistych lekcji w terenie ale również rozsądne ceny .

 

Jeżeli szukacie Państwo wycieczki rekreacyjno-edukacyjnej dla swoich podopiecznych w przystępnej cenie – to prosimy o kontakt z nami pod numerem : 61 8720905 ; 502624093 lub adresem : oednpoznan@gmail.com

Koszt wycieczki uzależniony   jest od programu .

Najtańsze wycieczki tematyczne np. : Poznań według legend i podań , Ulicami Poznania , Wobec wartości ,  itp.  dla grupy 40-45 os. już od 20 PLN /os. ( z własnym transportem i bez wstępów ) .

W cenie : opieka pilota-przewodnika realizującego program edukacyjno-rekreacyjny wycieczki , ubezpieczenie NNW na kwotę 10000 PLN , marża.

Szczegółowy program wycieczki przedstawiamy do akceptacji  po uzgodnieniach z Zamawiającym.

Dziękujemy za  zainteresowanie oraz dotychczasową współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KURSY KWALIFIKACYJNE w roku szkolnym 2014/2015

-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  -  Kurs rozpoczęty w Poznaniu i Krotoszynie

-KURS KWALIFIKACYJNY  DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ    -  Kurs rozpoczęty w Poznaniu

- TERAPIA PEDAGOGICZNA – Kurs rozpoczęty w Borku Wlkp. , Krotoszynie Poznaniu ,

Ponadto :

 

                    

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

PROJEKT EDUKACYJNY „TWÓRCZY PATRIOTYZM” – kontynuacja w roku szkolnym 2014/2015 r.

Szanowni Państwo !
Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu oraz Biuro Usług Edukacyjnych w odpowiedzi na  UCHWAŁĘ  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie uczczenia 200  rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego informuje , że przygotowały program edukacyjny dla uczniów  szkół podstawowych , gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych uwzględniający między innymi – cytat  „… Przymioty tego wielkiego Polaka: jego kult pracy, innowacyjność, zorganizowany, twórczy patriotyzm, odwaga w przeciwstawianiu się trudnościom, zachowują dziś szczególną aktualność. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej widzi w Nim patrona polskiej przedsiębiorczości …”  .
W związku z powyższym zapraszamy Nauczycieli i ich podopiecznych na wycieczkę edukacyjną do Poznania .
Szczegóły dotyczące wycieczki ( program , koszty , itp. ) przesyłamy osobom zainteresowanym .

Zgłoszenia na wycieczkę  prosimy przesyłać drogą elektroniczną –

e-mail:oednpoznan@gmail.com
Informacji telefonicznej udzielamy pod nr  61 8 720 905 od poniedziałku do piątku w godz 9:00 -15:00.
Zapraszamy do pobierania naszych katalogów i zapoznania się z pozostałymi  propozycjami imprez edukacyjno-rekreacyjnych dla uczniów  .
Oprócz wycieczek edukacyjnych – polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ).
Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Ponadto , Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w programie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy dzieje naszych przodków „.
Szczegóły prześlemy osobom zainteresowanym .

Dziękujemy za zainteresowanie oraz współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zapraszamy do pobierania wykazu kursów i szkoleń oraz katalogu wycieczek szkolnych w wersji elektronicznej po prawej stronie w menu pod nazwą ” Katalogi do pobrania „

Osoby zainteresowane  wersją papierową  katalogów proszone są o kontakt na adres  oednpoznan@gmail.com   .

wykazu kursów i szkoleń oraz katalog wycieczek szkolnych w wersji elektronicznej  po prawej stronie w  menu pod nazwą ” Katalogi do pobrania ” .

Opublikowano Aktualności | Skomentuj 


 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Inne informacje

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | Skomentuj