Przerwa wakacyjna

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli informuje ,że w okresie wakacji letnich biuro jest nieczynne . Kontakt z nami w czasie wakacji proponujemy pod  numerem telefonu 502624093 lub na adres : oednpoznan@gmail.com . Możemy się z Państwem umówić także  w biurze Ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godz. spotkania . Rozpoczynamy  pracę w biurze dnia 17 sierpnia 2015 r.

ŻYCZYMY MIŁYCH WAKACJI !

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2015/2016 Ośrodka Edukacyjnego dla Nauczycieli we współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną .Studia podyplomowe realizowane w Poznaniu lub w przypadku odbiorcy zbiorowego u Zamawiającego

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2015/2016  OŚRODKA EDUKACYJNEGO dla NAUCZYCIELI w POZNANIU i ELBLĄSKIEJ UCZELNI  HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ

w zamian za kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zlikwidowane decyzją MEN w 2015 r.

      Zajęcia odbywają się w salach Szkoły Podstawowej nr 85 w Poznaniu ,            ul. Tomickiego 16  -  dla odbiorców indywidualnych lub w przypadku odbiorcy zbiorowego w PLACÓWCE  Zamawiającego .

Termin realizacji :  wrzesień 2015 r. (zakończenie sierpień 2016  r. ). Informacje tel. / zgłoszenia – 618720905 , 616242938 , 502624093 , oednpoznan@gmail.com . Informacje o EUH-E,programie studiów  i adresacie studiów na stronie uczelni   www.euh-e.edu.pl   

 

LP

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

L. SEM.

CZESNE/SEM

1. ARTETERAPIA

3

1100,-

2. ASYSTENT RODZINY

2

1500,-

3. BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

3

1000,-

4. DORADZTWO ZAWODOWE

3

1000,-

5. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

3

1000,-

6. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2

1500,-

7. GERENTOLOGIA

3

1200,-

8. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

2

1200,-

9. NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ( angielski , niemiecki )

2

1200,-

10. PEGAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PEDAGIOGICZNO-PSYCHOLOGICZNĄ

3

1000,-

11. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

3

900,-

12. PRZYRODA

3

1000,-

13. TECHNIKA

3

1100,-

14. PLASTYKA I TECHNIKA

3

1400,-

15. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

3

1000,-

16. SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA

3

1200,-

17. TERAPIA PEDAGOGICZNE Z DIAGNOZĄ

3

1000,-

18. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

3

1000,-

19. ZARZĄDZANIE W PLACÓWCE ZDROWIA

2

1000,-

20. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLA I PRZEDSZKOLNA

3

1000,-

21. SURDOPEDAGOGIKA

3

1100,-

22. TYFLOPEDAGOGIKA

3

1200,-

23. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE  OŚWIATĄ

2

1000,-

Dodatkowe  opłaty :  

-wpisowe – 120,-zł

- opłata za  wydanie dyplomu – 30,-zł

- opłata archiwizacyjna – 50,-zł

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kursy doskonalące dla nauczycieli :

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli zaprasza do korzystania z kursów             e-learningowych :

Kurs wstępny i okresowy bhp dla nauczycieli , pracowników administracji ,  osób zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych . ( z dokumentacją )

- Kurs bhp dla dyrektorów - usługa świadczona jest pod hasłem „BHP w szkole od A do Z” . Usługa uwzględnia   pomoc i instruktaż  w wymiarze 5-6 godz. dydaktycznych ( spotkanie z ekspertem w Państwa placówce )  w sprzężeniu z e-learningiem pozwolą Państwu zaliczyć okresowy kurs  bhp dla dyrektorów placówek oświatowych .

Awans zawodowy nauczyciela    z godzinną sesją indywidualną na skypie  z ekspertem.

- Rola i zadania opiekuna stażu z godzinną sesją indywidualną na skypie z ekspertem .

Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com    

Świadczymy także usługę uwzględniającą  pomoc i instruktaż  w zakresie bhp w stosunku do dyrektora i pracownika odpowiedzialnego za  bhp w placówce oraz dokumentacji bhp w placówce w wymiarze 1-2 godziny dydaktyczne ( spotkanie z ekspertem w Państwa placówce) .

Zgłoszenia drogą internetową   –  oednpoznan@gmail.com    

Zapraszamy  również  do odwiedzenia naszej strony  www.oedn.pl i zapoznania się z pozostałymi  tematami szkoleń dla Rad Pedagogicznych . 

Oprócz kursów doskonalących realizowanych w naszej siedzibie i u Zamawiającego – polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ). Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Aktualny „Wykaz kursów i szkoleń” można pobrać z naszej strony klikając na zakładkę KATALOGI DO POBRANIA lub na życzenie  prześlemy Państwu  wersję drukowaną .

Dziękujemy za zainteresowanie oraz  współpracę !

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Oferta dla nauczycieli przedszkoli – kwalifikacje do nauczania języków obcych

Oferta dla nauczycieli przedszkoli – kwalifikacje do nauczania języków obcych

Język angielski  – przygotowanie do egzaminu na stopień podstawowy  uprawniający do nauczania języka angielskiego w przedszkolu . Liczba godzin uzależniona jest   od stopnia opanowania języka przez  uczestników  (od 120 do 200 godzin lekcyjnych).  Koszt dla odbiorców indywidualnych   – 10 zł / os. / godz. dydaktyczną . Koszt dla odbiorcy zbiorowego – negocjowany . Minimalna liczba uczestników w grupie  – 10 osób , maksymalna – 15 osób .

Język niemiecki  – przygotowanie do egzaminu na stopień podstawowy uprawniający do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu . Liczba godzin uzależniona jest   od stopnia opanowania języka przez  uczestników  (od 120 do 200 godzin lekcyjnych). Koszt dla odbiorców indywidualnych   – 10 zł / os. / godz. dydaktyczną . Koszt dla odbiorcy zbiorowego – negocjowany . Minimalna liczba uczestników w grupie  – 10 osób , maksymalna – 15 osób .

W celu określenia poziomu językowego kandydatów przeprowadzony zostanie bezpłatny test diagnozujący .

 

Kurs kwalifikacyjny  z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego ( w tym przedszkolnego ) – 240 godz. dydaktycznych .

Koszt -  1300 zł /os.

Telefon kontaktowy w czasie wakacji –   502 624 093

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI SZKOLNE. Wersje elektroniczne do pobrania .

Wykaz   wycieczek  dla  dzieci  przedszkolnych  oraz  uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych  ” Katalogu wycieczek „  – do pobrania wersja elektroniczna – MENU z prawej strony  – „Katalogi do pobrania” .

Szanowni Państwo !

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w projekcie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy Poznań inaczej „

 

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych , uwzględnia Państwa sugestie dotyczące nakreślonego przez Państwa programu pobytu dzieci i młodzieży w Poznaniu i okolicach . Nasza elastyczność w tworzeniu wycieczki po Poznaniu umożliwia dostosowanie treści programu do oczekiwań edukacyjnych Państwa Placówki .

Nie zapominamy o rekreacji .

 

W mienionym  2013 roku  realizowaliśmy projekt  edukacyjny dotyczący postaci Hipolita Cegielskiego oraz innych zasłużonych Wielkopolan z urodzenia lub wyboru takich jak : Władysław Zamoyski,Tytus Działyński, Jan Działyński,Edward Raczyński, Dezydery Chłapowski, Emilia Sczaniecka, Józef Wybicki, August Cieszkowski ,Karol Marcinkowski , Jan Henryk Dąbrowski , Stanisław Staszic , którzy mogliby w czasach dzisiejszych uchodzić za autorytety .

Wiele szkół i przedszkoli skorzystało z naszej , dostosowanej do ich potrzeb edukacyjnych propozycji, chwaląc nie tylko nasze kompetencje w prowadzeniu tych swoistych lekcji w terenie ale również rozsądne ceny .

 

Jeżeli szukacie Państwo wycieczki rekreacyjno-edukacyjnej dla swoich podopiecznych w przystępnej cenie – to prosimy o kontakt z nami pod numerem : 61 8720905 ; 502624093 lub adresem : oednpoznan@gmail.com

Koszt wycieczki uzależniony   jest od programu .

Najtańsze wycieczki tematyczne np. : Poznań według legend i podań , Ulicami Poznania , Wobec wartości ,  itp.  dla grupy 40-45 os. już od 20 PLN /os. ( z własnym transportem i bez wstępów ) .

W cenie : opieka pilota-przewodnika realizującego program edukacyjno-rekreacyjny wycieczki , ubezpieczenie NNW na kwotę 10000 PLN , marża.

Szczegółowy program wycieczki przedstawiamy do akceptacji  po uzgodnieniach z Zamawiającym.

Dziękujemy za  zainteresowanie oraz dotychczasową współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

PROJEKT EDUKACYJNY „TWÓRCZY PATRIOTYZM” – kontynuacja w roku szkolnym 2015/2016 r.

Szanowni Państwo !
Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu oraz Biuro Usług Edukacyjnych w odpowiedzi na  UCHWAŁĘ  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie uczczenia 200  rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego informuje , że przygotowały program edukacyjny dla uczniów  szkół podstawowych , gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych uwzględniający między innymi – cytat  „… Przymioty tego wielkiego Polaka: jego kult pracy, innowacyjność, zorganizowany, twórczy patriotyzm, odwaga w przeciwstawianiu się trudnościom, zachowują dziś szczególną aktualność. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej widzi w Nim patrona polskiej przedsiębiorczości …”  .
W związku z powyższym zapraszamy Nauczycieli i ich podopiecznych na wycieczkę edukacyjną do Poznania .
Szczegóły dotyczące wycieczki ( program , koszty , itp. ) przesyłamy osobom zainteresowanym .

Zgłoszenia na wycieczkę  prosimy przesyłać drogą elektroniczną –

e-mail:oednpoznan@gmail.com
Informacji telefonicznej udzielamy pod nr  61 8 720 905 od poniedziałku do piątku w godz 9:00 -15:00.
Zapraszamy do pobierania naszych katalogów i zapoznania się z pozostałymi  propozycjami imprez edukacyjno-rekreacyjnych dla uczniów  .
Oprócz wycieczek edukacyjnych – polecamy wyjazdowe, szkoleniowe Rady Pedagogiczne w Poznaniu i okolicach .
Gwarantujemy kompleksową obsługę ( od usługi szkoleniowej do programu rekreacyjno-turystycznego ).
Noclegi i wyżywienie w zamówionym przez Państwa standardzie .

Ponadto , Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Biurem Usług Edukacyjnych zaprasza Państwa podopiecznych do udziału w programie edukacyjnym pod hasłem ” Poznajemy dzieje naszych przodków „.
Szczegóły prześlemy osobom zainteresowanym .

Dziękujemy za zainteresowanie oraz współpracę !

Grzegorz Dulnikowski
OEdN Poznań

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zapraszamy do pobierania wykazu kursów i szkoleń oraz katalogu wycieczek szkolnych w wersji elektronicznej po prawej stronie w menu pod nazwą ” Katalogi do pobrania „

Osoby zainteresowane  wersją papierową  katalogów proszone są o kontakt na adres  oednpoznan@gmail.com   .

wykazu kursów i szkoleń oraz katalog wycieczek szkolnych w wersji elektronicznej  po prawej stronie w  menu pod nazwą ” Katalogi do pobrania ” .

Opublikowano Aktualności | Skomentuj 


 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Inne informacje

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | Skomentuj