Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Danuta Misiuda – Wstępna diagnoza niepełnosprawności intelektualnej

– Wstępna diagnoza autyzmu

– Analiza przypadku – konsultacje z nauczycielem

– Problemy nadpobudliwości psychoruchowej (diagnoza , zasady pracy dla nauczycieli i rodziców)

– Problemy uzależnień

– Grupy wsparcia dla nauczycieli i rodziców

– Indywidualne spotkania z rodzicami

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Krystyna Krzyżostaniak

Krystyna-Krzyżostaniak

– Budowanie kompetencji interpersonalnych

– Stres nauczycieli i uczniów – jak sobie z nim radzić.

– Obniżanie poziomu agresji w grupie.

– Wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej do wsparcia rozwoju uczniów.

– Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

– Praca z konfliktem – przyczyny, obszary, wybór optymalnego rozwiązania (także jako studium przypadku).

– Dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi (studium przypadku).

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

– Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Ekspert Obszary wsparcia eksperckiego Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
Małgorzata Trybuś – Mediacje

– Rozwiązywanie problemów wychowawczych

– Wypracowywanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem w oparciu o studium przypadku

– Warsztaty kompetencji miękkich dla nauczycieli

– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Mediacje w konfliktach

– Diagnoza